Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Makale, Deneme ve Hukuki Çalışmalar Evlat Edinilen Çocuğun Miras Hakkı

Evlat Edinilen Çocuğun Miras Hakkı

Hukuki makale, deneme, tez, ödev ve her türlü hukuki çalışmalar için paylaşım platformu...

aysedegisik10 Site Üyesi

Mesajlar: 1
Konum: BURSAEvlat edinilen kişiler miras bırakana kan bağı ile bağlı olmamakla beraber zümre mirasçısı olma niteliğine sahiptir. Evlat edinilen kişinin sahip olduğu bu hakka aynı zamanda evlat edinilenin altsoyu da sahiptir.
“C. Evlâtlık
Madde 500-
Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.”


Evlatlığın evlat edinenin terekesinde hakkı olduğunu iddia edebilmesi için aralarında geçerli bir evlatlık ilişkisinin bulunması şarttır. Bu sebeple evlat edinenin sağlığında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi bulunacak olup, evlat edinme işlemleri devam ederken evlat edinmek isteyen ölürse evlatlık ilişkisi kurulmadığından mirasçılık söz konusu olamaz.
Evlatlığın mirasçılığı aslında bir mahkeme kararına dayanmaktadır. Mahkeme kararına dayanması sebebiyle de birtakım özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

1. Evlatlığın kendi ailesine olan mirasçılığı devam eder. Evlatlık ve altsoyu hem kendi kan hısımlarından hem de evlat edinen kişinin mirasından faydalanabilirler.

2. Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinen kişiye mirasçı olabilir.

3. Evlat edinen ile evlatlık arasındaki mirasçılık tek yönlüdür. Evlat edinen öldüğü zaman evlatlık mirasçı sıfatını kazanabilir. Ancak evlatlık öldüğü zaman evlat edinen onun mirasçısı olamaz. Evlatlık dilerse mirasçı atama yoluyla evlat edineni kendi mirasçısı olarak atayabilir. Evlat edinenin atanmış mirasçı olmasına engel olacak bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

EVLATLIK ALINANIN EVLATLIKTAN REDDİ
Evlatlık ilişkisi evlat edinen ile evlatlık arasında bir mahkeme kararı ile kurulur. Mahkeme kararı ile kurulmuş olan evlatlık ilişkisi ancak yine mahkeme kararı ile ortadan kaldırılabilecektir. Fakat mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisinin kaldırılması için belirli sebepler öngörülmüştür. Bu sebeplerin mevcut olmadığı durumlarda Medeni Kanun evlatlık ilişkisinin sonlandırılması imkanı tanımamaktadır.

“E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri 1. Rızanın bulunmaması
Madde 317- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.”

İptal davasının açılmasında yetkili ve görevli mahkeme evlatlık kararının verildiği mahkemedir. İptal davasını Cumhuriyet Savcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve evlat edinilenin öz ailesi açabilir.

“II. Hak düşürücü süre
Madde 319-
Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl (…) (1) geçmekle düşer. “


İSLAMDA EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI
İslam Hukukunun uygulama alanı bulduğu dönemde birçok düzenleme şu anda bulunan mevcut düzenlemelerden oldukça farklıydı.

Devamı ;https://bursahukukburolari.com/evlat-edinilen-cocugun-miras-hakki/


Dön Makale, Deneme ve Hukuki Çalışmalar