Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Noterler Birliği'ne 'ahzu kabz yetkisi' başvurusu

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Noterler Birliği'ne 'ahzu kabz yetkisi' başvurusu

Mesaj gönderen teoman »

Noterler Birliği'ne 'ahzu kabz yetkisi' başvurusu
30 Mart 2021

Avukat Hakları Grubu - İzmir, bazı noterliklerde, ahzu kabz yetkisini havi vekaletnamelere rağmen, ihtarnamelerde avukatlara ait IBAN numaralarının kullanıldığı durumlarda işlem yapılmasından imtina edilmesi sebebiyle Türkiye Noterler Birliği'ne başvuruda bulundu.İşte o başvuru;

AVUKAT HAKLARI GRUBU İZMİR

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE

BAŞVURUCULAR : Avukat Hakları Grubu İzmir Adına Yürütme Kurulu Üyeleri;

Av. Oğuzhan ASLAN

Av. Banu AŞKIN İNCE

Av. Müge ÇETİN

Av. Ahmet Serkan GÖKTÜRK

Av. Levent KAPLAN

YAZIŞMA ADRESİ : Adalet Mah. 1593/1 Sok. No: 65 Müzeyyen Hanım Apt. C Blok K: 7 D: 14 Bayraklı/İZMİR

KONU : Ahzu Kabz Yetkisini Havi Avukatlık Vekaletnamelerine Rağmen Bazı Noterliklerde Bu Vekaletnameler İle İşlem Yapılmaması Sebebiyle Noterlik Kanunu m.166/4 Uyarınca Bilgi İstenilmesi Hk.

AÇIKLAMALAR :

Malum olduğu üzere genel avukatlık vekaletnameleriyle AHZU KABZ yetkisi verilmesi, vekil edenin, vekil sıfatını haiz avukata aynı zamanda tahsilata dair işlem yapması yönünde de yetki verdiği anlamına gelmektedir. İşbu yetkiyi haiz avukat, tahsilata dair her türlü işlemi vekil sıfatıyla yapma hakkını başka hiçbir şarta bağlanamayacak şekilde kullanma hakkını elde eder.

Öyle ki bu yetkiyi alan avukat, icra müdürlükleri, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve sair kurum ve kuruluşlarda müvekkilleri adına tahsilat yapabilir, tahsilat yapılması talebinde bulunabilir, tahsilata dönük ihtarname ve temerrütname düzenleyebilir ve diğer her türlü işlemi yapabilir.

Avukat bu işlemleri yaparken AHZU KABZ yetkisinin doğası gereği kendi adına kayıtlı olan banka hesap numarasına ilgili ödemelerin yapılmasını talep etme hakkını da elde etmiş olur. Tahsil edilen tutarların müvekkile ödenmesi ise avukat ile müvekkil arasındaki ilişkiyle alakalıdır ki avukatın müvekkili adına olan tahsilatı, gerekli vekalet ücretlerinin düşülmesinden sonra müvekkiline vermesi hem zorunludur, hem de aksi durum avukatın zimmet suçunu işlemesiyle sonuçlanır.

Kaldı ki "Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller" başlıklı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesinde ahzu kabz yetkisine yer verilmemiş olmasının, avukatın bu yetkiye sahip olmadığı anlamına gelmediği, tam aksine bu yetki vekaletname ile birlikte vekile tanınan yetkiler arasında yer aldığından, aksi açıkça belirtilmedikçe, avukatın ahzu kabz yetkisine sahip olduğu kabul edilmelidir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ve "ahzu kabz" yetkisi içermeyen vekaletnamelere dayanılarak 01/10/2011 tarihinde ve sonrasında vekaletnamede bulunmayan bir yetkinin, dolayısıyla "ahzu kabz" yetkisinin vekalet verenin iradesine aykırı bir şekilde kullanılamayacağı da kuşkusuzdur.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra düzenlenmiş vekaletnamelerde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle paranın ödenmesi şeklindeki taleplerin reddine dair işlemlerde hukuka uyarlık olmadığı hususu izahtan varestedir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih ve E: 2015/6701, K: 2017/7684 sayılı kararı da bu yöndedir.

Böyle olmakla birlikte bazı Noterliklerde, vekaletnamede AHZU KABZ yetkisi olan avukatlara dahi zorluk çıkarılmaktadır. Avukatlar tarafından tahsilata ilişkin olarak düzenlenen ihtarnamelerde, temerrütnameler ve sair belgelerde kendi adlarına olan hesap numaralarının yazılması bazı Noterlikler tarafından kabul edilmemekte, buna ilişkin yasal hiçbir gerekçe de sunulmamaktadır.

İşlem yapmaktan ve ihtarnameleri onaylayıp ilgili kişilere yollamaktan imtina eden bazı Noterlikler, “Bizim bu IBAN numarasının kime ait olduğunu tespit etme yetkimiz yok. Nereden bilelim size ait olduğunu?" şeklinde hukuki

olmayan gerekçeler sunmakta, çözüm önerisi olarak da "Müvekkilinizin IBAN numarasını yazın" şeklinde, avukatın mesleki onur ve itimadını sarsıcı nitelikte söylemlerde bulunmaktadır. Avukatın IBAN numarasını teyit etme imkanı olmadığını ifade eden Noterlikler, müvekkillerin IBAN numaralarının yazılmasını talep ederek, esasen avukata karşı tavır takındıklarını açıkça ortaya koymaktadırlar. Zira Noterlikler, müvekkilin IBAN numarasını da teyit makamı değildirler. Kendi söylemleriyle bile çelişen yaklaşımların biz avukatların şeref, onur ve haysiyetine ve mesleki değerlerine saldırı niteliğinde olduğu tartışmasızdır.

Bilinmelidir ki avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığını rencide eden, avukata itimadı zedeleyen, avukatın müvekkilleriyle ilişkilerinin bozulmasına yol açan, avukatlık meslek kurallarının avukata yüklediği ödev ve sorumlulukları engellemeye dönük bu yöndeki söylem ve diretmeler, gün geçtikte yaygınlaşmakta, yasal dayanaktan yoksun dayatmalar artarak devam etmektedir.

Daha evvel 2020 yılı Kasım ayında benzer bir hadise Karşıyaka 3. Noterliği'nde yaşanmış, durum İzmir Barosu Başkanlığı'na Grubumuz üyesi bir meslektaşımız tarafından iletildiğinde, olayın Türkiye Noterler Birliği ile paylaşıldığı belirtilmiştir. Akabinde Baro tarafından yapılan 02/12/2020 tarihli duyuruda, TNB'nin 26/11/2020 tarih ve 666-43782 sayılı görüşü ilgi tutularak "…bu tür durumların vekalet sözleşmesi uyarınca görülecek işin mahiyeti gereği olduğu..." yönünde karar verildiği hususu Baroya kayıtlı tüm avukatlara SMS ile bildirilmiştir.

Anılan duyuru metni Noterliklere gösterildiğinde bazı Noterliklerde çeşitli bahaneler üretilerek evrak teslim alınmaktan yine de imtina edilebilmektedir. Noterlik Kanunu m.71/B gereğince evrakın teslim almadığına dair yazılı belge tanzim edilmesi talep edildiği durumlarda ise Noterliklerce gerekli işlem tesis edilmemektedir.

Bu yöndeki uygulamaların Noterlik Kanunu’na aykırı olduğu, eylemlerin TCK m.121 kapsamında düzenlenen “dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi” suçuna da vücut verdiği tartışmasızdır. Ayrıca Noterliklerin avukat ile müvekkili arasındaki iç ilişkiyi yorumlaması veya sorgulaması kısaca nezaketsizliktir. İşin keyfiyet boyutuna varmasını engellemek adına huzurdaki başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.

a) AHZU KABZ yetkisini haiz vekaletnameler ile avukatlar, ihtarname/temerrütname gönderilmesi, işebaşlama bildiri vb. belgelerin gönderilmesi sırasında kendi adlarına olan IBAN numaralarını yazabilir mi?

b) Avukat, ihtarname vb. belgelerde yazdıkları IBAN numarasının kime ait olduğunu ispat etme yükümlülüğüaltında mıdır?

c) Noterliklerin IBAN numarasını teyit etme hak ve yükümlülüğü var mıdır?

d) Ahzu kabz yetkisini içermese dahi, avukatın, göndereceği ihtarname benzeri belgelerde kendisine ait bankahesap bilgilerini yazmasının önünde yasal bir engel var mıdır?

Yukarıda yer verilen sorulara meslektaşlarımızın bilgisine sunulmak üzere Noterlik Kanunu m.166/4 uyarınca cevap verilmesini, verilecek cevabın tüm Noterliklere dağıtımlı olarak gönderilmesini ve ilan edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

AVUKAT HAKLARI GRUBU İZMİR ADINA YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Av. Oğuzhan ASLA

Av. Banu AŞKIN İNCE

Av. Ahmet Serkan GÖKTÜRK

Av. Levent KAPLAN

Av. Müge ÇETİN


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj