Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Muhasebe memurlarına vekalet ettikleri süreler için vekâlet

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Muhasebe memurlarına vekalet ettikleri süreler için vekâlet

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22169
Kararın Tarihi : 12.01.1990

KONU : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Saymanlığının boş kadrolu veznedarlık görevine vekalet eden muhasebe memurlarına vekalet ettikleri süreler için vekâlet aylığı ödenemeyeceği.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarıbaşlıklı86'ncımaddesinde;

"Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik (diş tabipliği), eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi içinde, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu kanuna tabi kurumlarda, mali nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasında atama yapılabilir."denilmektedir.

Vekalet aylığı verilebilmesinin şartlarını belirleyen bu maddeden anlaşıldığı üzere, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıl olup bu halin istisnaları maddenin 4,5 ve 7'nci fıkralarında sayılmıştır. 4'üncü fıkraya göre maddenin 1'inci fıkrasında sayılan ayrılmalar dolayısıyla yapılan kurum içinden atamalarda 3 aydan fazla devam eden vekalet görevinde ve aynı şekildeki ayrılmalar dolayısıyla ilkokul öğretmenliği ve veznedarlık kadrolarına atananlara göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı verilecektir. Görüldüğü üzere kurum içinden veznedarlık kadrosuna vekalet ettirilen bir memura vekalet aylığı verilebilmesi için veznedarlık kadrosunun boş olmaması, ancak asıl veznedarın maddenin 1'inci fıkrasında sayılan sebeplerden biriyle, yani kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işinden geçici olarak ayrılmış olması gerekmektedir. Halbuki ........... Çocuk Esirgeme Kurumu Saymanlığı veznedarlık kadrosu boştur.

Maddenin 5'inci fıkrasında ise belediyelerin veteriner hekim ve hayvan sağlık memurluğu kadrolarına ait özel durum ele alınmaktadır.

Maddenin 6'ncıfıkrasına göre daha önce sayılmış haller dışındaki boş kadrolara ait görevlerin memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilip buna tek bir istisna olarak ta 7'nci fıkra ile boş saymanlık kadrolarına yapılan vekaleten atamalar getirilmektedir.

Görüldüğü gibi, dilekçinin dilekçesinde de belirtildiği üzere aynı kurumdan veznedarlık görevine vekaleten atanan memura; vekalet aylığı ancak vekalet ettiği veznedarlık görevinin asıl sahibi olan veznedarın, maddenin 1'inci fıkrasında sayılan sebeplerden biriyle görevinden geçici olarak ayrılması durumu sözkonusu ise verilebilir. Veznedarlık mali sorumluluğunun bulunması, sayman mutemedi olarak veznedarların mali yönden sorumlu olmaları bu durumu değiştirmez.

Kanunun 175'inci maddesinde belirtilen vekalet aylığı da ancak Kanunun 86'ncımaddesinde belirtilen şartlar varsa verilebilir. Yani Kanunun 86 ve 175'inci maddelerini birlikte mütalâa etmek gerekir.

Atama onayında 1/3 aylıkla atandığının belirtilmesi de yasaya aykırı olarak yapılan vekalet aylığı ödenmesini meşrulaştırmaz.

Bu itibarla 234 sayılı ilamın 26'ncımaddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj