Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Belediye Meclis üyesi olan avukatın belediyeye ait dava...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Belediye Meclis üyesi olan avukatın belediyeye ait dava...

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22552
Kararın Tarihi : 17.09.1991

KONU: Belediye Meclis üyesi olan avukatın Belediye Encümen kararıyla 2886 sayılı kanunun 51'inci maddesi (İ) bendi uyarınca pazarlıkla Belediyeye ait davalara bakmasının, 1580 sayılı Kanunun 29'uncu maddesine aykırı olduğu.1580 Sayılı Belediye Kanununun 29'uncu maddesinde "Belediye reisleri veya belediye azası riyaset veya meclis azalığından çekilip üzerinden bir sene geçmedikçe mensup olduğu belediye aleyhine münferiden veya müştereken dava vekâleti deruhte edemez. Mensup olduğu belediye bütçesinden maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin edilemez, münferiden veya müşareket suretiyle mensup olduğu Belediyeye ait bir iş taahhüt eyleyemez." denilmektedir.

Dilekçiler dilekçelerinde her ne kadar olayın 2886 sayılı Kanunu ilgilendirmediğini iddia etmekte iseler de ödemelerin yapıldığı verile emirlerine ekli encümen kararlarında 2886 sayılı yasanın 51'inci maddesi (i) fıkrası gereğince ödeme yapılması zikredilmektedir.

Dilekçilerce 1580 sayılı kanunun 29'uncu maddesinde sadece aleyhte dava alınamayacağının belirtildiği, dolayısıyla lehte dava deruhte edilebileceği ileri sürülmekte ise de maddenin birinci fıkrasındaki dava deruhte edilme olayında yasaklamak, belediye mensubu avukatla belediye aleyhine dava açacak olan 3'üncü şahısları ilgilendiren bir durumdur. Fıkranın devamında belediye bütçesinden maddede zikredilen şahıslara her hangi bir ödeme yapılması yasaklandığı gibi bir taahhüde girişilmesi önlenmiş olmaktadır.

İstihdam ve satın almaya ilişkin mevzuatımızda bu gibi kuruluşlarda belirli görevlerde olan kişilerin görevden ayrılıp belirli bir süre geçmedikçe kuruluşlarla maddi menfaat sağlayıcı ilişkiler içinde bulunmasını önleyici hükümler yer almıştır. Bunun amacı bu kişilerin söz konusu kamu kuruluşlarında nüfuzlarını kullanarak maddi menfaat sağlamalarını veya 3'üncü şahıslara karşı haksız rekabet yapmalarını önlemektir.

Bu durumda verile emirlerine ekli belgelerden anlaşıldığına göre Belediye Encümen kararıyla 2886 sayılı kanunun 51'inci maddesi (i) bendi uyarınca pazarlıkla belediyeye ait davalara girmek işi, adı geçen ve 1580 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinde belirtilen belediye meclis üyeliğinden ayrılıp yıllık süre geçmeden hizmet yaptırılmayacak olması şartına rağmen halihazır durumda meclis üyesi olan Avukat..........'a verilemeyeceğinden 1166 sayılı ilâmın 1'inci maddesiyle verilen ............ liralık tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj