Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yurtdışı kadrolarında görevli iken vefat eden memurlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Yurtdışı kadrolarında görevli iken vefat eden memurlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22700
Kararın Tarihi : 10.03.1992

KONU : Yurtdışı kadrolarında görevli iken vefat eden memurların ailelerine yurda dönüşleri nedeniyle ödenen yurtdışı sürekli görev yolluğunda aile fertlerinden birisinin memur olarak nazara itibare alınması suretiyle hesaplanarak yurtdışı yer değiştirme masrafı ödenmiş olduğuna göre vefat eden memurun kendisi için ayrıca "kat yevmiyesinin" ödenemeyeceği.Yurtdışı kadrolarında görevli iken vefat eden memurların ailelerine yurda dönüşleri nedeniyle ödenen yurtdışı sürekli görev yolluğu meyanında, sadece aile fertleri için yer değiştirme masrafı ödenmesi gerekirken, ayrıca vefat eden memur için de kat yevmiyesi ödenmiş olması sebebiyle tazmin hükmü verilmiştir.

İlâmda ayrıntılarıyla açıklanmış olduğu üzere, memur veya hizmetlinin vefatında sadece aile fertleri için harcırah verilmesi öngörülmüş olup, 6245 sayılı Harcırah Kanununda vefat eden memur veya hizmetlinin kendisi için harcırah ödenebilmesine imkan sağlayan bir hükme yer verilmemiştir.

Aynı Kanunun "Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı" başlıklı 45'inci maddesinde; vefat eden memur veya hizmetlinin aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafının, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibare alınması suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmış olup, benzer bir düzenlemeye "Yurtdışı Yer değiştirme Masrafı" Başlıklı 46'ncı maddede yer verilmemiş olduğu görülmekte ise de; 46'ncı maddenin bu şekilde düzenlenmiş olmasının, yurtdışında vefat eden memur veya hizmetlinin kendisi için yer değiştirme masrafı ödenmesi amacına matuf olduğunu kabul etmek mümkün değildir.

Zira 45'inci maddede yer verilen bahse konu hüküm, aile fertlerinden birisinin memur veya hizmetli yerine konulması suretiyle daha fazla yer değiştirme masrafı ödenmesine imkan sağlayan hak doğurucu bir hüküm olup, benzer bir düzenlemeye 46'ncı maddede yer verilmemiş olması, böyle bir hakkın yurtdışı için öngörülmemiş olmasıyla izah edilebilir.

Bununla beraber, mahiyeti itibariyle aynı olan hadise nedeniyle ve eşitlik ilkesi de gözetilerek, bahse konu hak doğurucu hükmün yurtdışında vefat eden memurun ailesi efradı için de uygulanması gerektiği sonucuna varıldığı ve ilâmda fazla ödemenin tespiti sırasında bu hususun da dikkate alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

Dilekçi, Maliye Bakanlığı BÜMKO Personelinden 3 Müellif tarafından yayınlanmış olan Harcırah Kanunu ile ilgili bir kitaptaki görüş ve açıklamalardan da bahisle, yurtdışında vefat eden memurun şahsi eşyalarının da yurda getirilmesi icap ettiği ve bu sebeple vefat eden memur da dikkate alınmak suretiyle 46'ncımadde uyarınca hesaplanacak yer değiştirme masrafının tamamının verilmesi gerektiğini ileri sürmekte ise de; Miras Hukuku hükümlerine göre, vefat edenin tüm menkul ve gayrimenkul malları ölüm hadisesi ile birlikte mirasçılarına intikal ettiğinden, ölüm hadisesinden sonra, vefat eden memura ait bir eşyanın varlığı da söz konusu değildir. Esasen, yurtdışında vefat eden memurun cenaze ve cenaze nakil masrafları Devlet tarafından karşılandığından ve vefatından önce sahip olduğu eşyalarının intikal etmiş olduğu aile fertlerine de, bunlardan birisinin memur olarak nazarı itibare alınması suretiyle hesaplanarak yurtdışı yer değiştirme masrafı ödenmiş olduğuna göre, vefat eden memurun kendisi için ayrıca "kat yevmiyesi" ödenmesini icap ettiren bir sebep de mevcut değildir.

Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen Dilekçi iddialarının reddine ve 711 sayılı İlâmın 1'inci maddesi ile tesis edilmiş bulunan............. liraya ilişkin tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj