Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 818/4
Kararın Tarihi : 01.07.1992

ÖZET : Sayıştay'dan görüş almak üzere gönderilen yönetmelik taslağının kamu maliyesini ilgilendiren hükümler taşıması halinde Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, incelenmek üzere Sayıştay'a gönderilmesi gerektiği hk. Başbakanlık Koordinatörlüğünde, Genel Kurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunca hazırlanıp 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay'a gönderilmiş bulunan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik" taslağının görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Üye ...........................'ün, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevlerinin belirtildiği 10'uncu maddesinin (g) bendinin, "Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında bakanlığın görüşünü hazırlamak." şeklindeki hükmü uyarınca söz konusu taslak hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı görüşünün bahse konu genel müdürlük tarafından verilmesi gerektiğini, ileri sürmesi üzerine, bu konuda yapılan görüşmeler ve dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;Dosya ekleri arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı görüşünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

Oysa, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi uyarınca her türlü gelir ve gider işlemlerine ait mevzuat düzenlemelerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınması zorunlu bulunmaktadır.Sayıştay'dan görüş alınmak üzere gönderilen yönetmelik taslağı kamu maliyesini ilgilendiren hükümler taşıması nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, incelenmek üzere Sayıştay'a gönderilmesi gerekir.Söz konusu taslak ise, Başbakanlığın koordinatörlüğünde ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinden oluşan grupça düzenlenmiş ve bu grup içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından üç kişi de yer almıştır. Ancak bu kişiler bakanlıkça tespit edilen görüşü anlatmak için değil, taslakla ilgili ön hazırlıklara katılmış ve bunun neticesi olan tutanağın oluşumunda bulunmuşlardır. Dolayısıyla bu grubun hazırlamış olduğu metin hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı görüşü bilinmemektedir.Bu nedenle, Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu konudaki görüşünün tespiti için taslağın Dairesine iadesine çoğunlukla karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj