Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 825/1
Kararın Tarihi : 02.12.1992

ÖZET : Sayıştay görüşünün tespiti amacıyla Sayıştay'a gönderilen taslaklar hakkında Sayıştay Daireler Kurulunca dairesine görüş bildirilmesi üzerine aynı taslak hakkında yeniden görüş istenilmesinin ancak maddelerde değişiklik yapılması hallerinde mümkün olduğu hk.

"............. Belediyesi Tanzim Satış Mağazaları Fon Yönetmeliği" taslağı ile ilgili olarak ............ Belediyesinden alınan 6.10.1992 tarih ve 17-10 sayılı yazıda aynen,"20 Temmuz 1992 tarih 364696/304 no.lu yazı ile görüşünüz alınan ...........Belediyesi Tanzim Satış Mağazaları Fon Yönetmeliği'nde 9'uncu madde Fon Yönetim Kurulunun görevleri sayılmaktadır. Bu maddede fon bütçesinin kabulü konusunda Fon Yönetim Kuruluna bırakılmakta ancak aynı yönetmeliğin 22'nci maddesi bütçenin hazırlanması ve kabulü aynen kabul edilerek Belediye Bütçesi gibi Encümen'in onayından sonra Mecliste görüşülerek yürürlüğe girer denilmektedir.

Tanzim Satış Mağazaları Fon İşletme Müdürlüğünün bütçesinin hazırlanması konusunda bu iki madde arasında çelişki meydana gelmektedir. Fon Bütçesinin Yönetim Kurulunda görüşülerek mi yürürlüğe gireceği veya Belediye Encümen ve Belediye Meclisinde görüşülüp, kabul edilen şekli ile yürürlüğe gireceği konusunda tereddüde düşülmektedir.Bu konuda görüşlerinizi bildirmenizi arz ederim."denilmek suretiyle Sayıştay'dan tereddüt edilen husus hakkında yeniden görüş istenilmektedir.

Bu konuda görüşmelere geçilmeden önce söz alan üye .................. tarafından;"Taslak hakkındaki Sayıştay görüşü, 1.7.1992 tarih ve 818/2 sayılı Daireler Kurulu Kararı ile tespit edilerek 10.7.1992 tarih ve 364696/304 sayılı yazı ile ............... Belediyesine bildirilmiş bulunduğundan, alınan yazı üzerine yeniden görüş verilmesinin mümkün olamayacağı" teklifinde bulunulması üzerine yapılan görüşmeler sonucunda,

Taslak hakkında Sayıştay görüşü Daireler Kurulu Kararı ile tespit olunarak dairesine tebliğ olunduğu, Sayıştay'dan yeniden görüş istenilmesi ise, ancak maddelerde değişiklik yapılması hallerinde mümkün olduğu, oysa anılan maddelerle ilgili bir değişiklik yapılmadığı anlaşıldığından, bu konuda yeniden karar alınmasına gerek olmadığına, çoğunlukla karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj