Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 882/1
Kararın Tarihi : 28.09.1994

ÖZET : İşçilerin işyerinde veya yakınında yemek yeme imkânları olmadığı takdirde öğle yemeği yemeleri için götürülüp getirilmelerini sağlamak üzere işverence taşıt kiralanabileceği hk.

................ Müdürlüğü ile müteahhit ........... arasında bağıtlanan 4 adet 25 kişilik midibüs ile 4 adet 43 kişilik otobüs kiralanması işlerine ilişkin sözleşmelerin tescilinde hasıl olan tereddüt üzerine, konu Nöbetçi 3'üncü Dairede görüşülüp red kararı verilmiş olup Dairesince bu karara itiraz edilerek konunun Daireler Kurulunda görüşülerek sözleşmenin tescili talep edilmiştir.

Dosya üzerinde yapılan incelemede;

................. Müdürlüğü ile müteahhit firma ............. arasında bağıtlanan ................ Müdürlüğüne bağlı merkez üniteler S/S personelinin dosyaya ekli gerekçe raporları ve taşıt işletme çizelgelerinden görüldüğü üzere sabah-öğle-akşam servis hizmetleri için toplam ..........................................................................-TL. ihale bedelli 4 adet 25 kişilik midibüs kiralanması ile 4 adet 43 kişilik otobüs kiralanması işlerine ilişkin 2 adet sözleşmenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi hükmü uyarınca kapalı teklif usulüyle ihale edildiği,

Adı geçen Bölge Müdürlüğünde çalışan S/S personelin ikamet ettikleri mahal ile işyeri arasında toplu olarak işveren tarafından taşıma işlevinin de; ..... Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri için TÜRK KAMU-SEN (Türkiye Maden, Enerji ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ile TES-İŞ (Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasında akdedilen 1.3.1993-28.2.1995 tarihlerini kapsayan 5'inci Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin "Toplu Taşıma" başlıklı 114'üncü maddesinde belirtilen şartların dikkate alınarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu konuda Nöbetçi 3'üncü Dairece verilip red işlemine esas tutulan Karar'da özetle; "iki taraf arasında bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesinin "Toplu Taşıma" başlıklı 114'üncü maddesinin;

"a-İşçilerin topluca ikamet ettikleri mahal ile işyeri arasında topluca taşınabilmeleri, bu iki yer arasında muayyen tarifeli nakil vasıtası işlememesi, Taşıt Kanununun müsaadesi ve işyerinin olanaklarına bağlıdır.

b-1) İşyeri, işçilerin toplu olarak ikamet ettikleri mahalden uzak ise,

2) İşçilerin toplu olarak ikamet ettikleri meskun mahal ile işyeri arasında işleyen muayyen tarifeli nakil vasıtası yoksa,

3) İşverenin bu işyerinde işçi ve ailesinin ikameti için lojman mevcut değilse,

Bu üç şartın bir arada bulunması halinde işveren işçilerin, toplu olarak ikamet ettikleri mahalden toplu olarak işyerine getirip götürmeyi sağlar.

c- ....................................

d- .................................... " şeklindeki hükmünün işçilerin sabah ve akşam taşınmaları ile ilgili olduğu, anılan personelin öğle yemeği için taşınmasının ise ikamet ettikleri mahal ile işyeri arasında topluca taşıma kapsamında mütalaa edilemeyeceği, kaldı ki idarenin, toplu iş sözleşmesinin 100'üncü maddesi gereğince işçilere, günlük birinci yılda 16.000.-TL. ikinci yılda 20.000.-TL. nakdi yemek yardımı ödemek suretiyle bu yükümlülüğünü zaten yerine getirmiş bulunduğu,

Diğer taraftan işverenin, toplu iş sözleşmesinin anılan hükmü gereği ancak üç şartın bir arada bulunması halinde işçilerin ikamet mahallinden, işyerine topluca taşınmalarını sağlamakla sorumlu olduğu, bu nedenle kiralanacak otobüs ve midibüslerin çalıştırılacağı İdari ve Teknik Şartnamelerdeki "(Şehitlik-Şehir içi), (Şehitlik-Bağlar) ve Seyrantepe-Şehir içi/Seyrantepe-Bağlar", Muhammen Bedel tutanaklarındaki "Bölge Müdürlüğüne bağlı personelin (S/S) ............ İli Belediye hudutları dahilinde görevlerine geliş ve gidişlerini sağlamak üzere", otobüs ve midibüs işletme çizelgelerindeki "............. İli Belediye hudutları dahilinde Seyrantepe-Şehitlik ve Bölge Merkezi" arasında güzergahlarda; Belediyenin muayyen tarifeli nakil vasıtası işletip işletmediği hususunun anlaşılması bakımından ............ Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 16.8.1994 tarih ve 165/164 sayılı yazıda; bu konuda aydınlatıcı bilgi verilemediği, dolayısıyla toplu iş sözleşmesinin 114'üncü maddesinde belirtilen üç şartın bir arada bulunması zorunluluğunun yerine getirilememiş olması nedenlerine binaen söz konusu sözleşmenin tescilinin mümkün görülmediği" belirtilmiştir.

Bu tespitlerden sonra konunun esasına geçirilerek yapılan görüşmelerde;

Belediyenin konuya ilişkin yazısında belirtilen güzergah ile işyeri arasında belirli tarifeli nakil vasıtası ile devamlı çalışan dolmuş, minibüs gibi araçların işleyip işlemediği hususunda ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve konu hakkında açıklamalarda bulunmak üzere ............. Müdürlüğü ile ................. Büyükşehir Belediye Başkanlığından temsilci dinlenmesi gerekeceğine çoğunlukla karar verilmiştir.

Bu karar üzerine toplantıya temsilci olarak katılan ................. Müdür Yardımcısı ile ............ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Başkanının görüşleri tespit edildikten sonra yapılan görüşmeler sonucunda;

................ Müdürlüğü ve bağlı işyerleri için Türk Kamu-Sen (Türkiye Maden, Enerji ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ile TES-İŞ (Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasında akdedilen 1.3.1993-28.2.1995 tarihlerini kapsayan 5'inci Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin "Toplu Taşıma" başlıklı 114'üncü maddesi hükmünde, işçilerin ikamet ettikleri mahal ile işyeri arasında işveren tarafından topluca taşınmalarının, belirtilen üç şartın bir arada bulunması halinde mümkün olduğu belirtilmiştir.

Sözleşme dosyası ekleri ve itiraz yazısının incelenmesinden ve temsilciler tarafından yapılan açıklamalardan; ................. Müdürlüğünün merkez tesisleri yanında, şehir merkezine 6 km. uzaklıkta, 101'inci Şube Sondaj Şubesi, Sulama Şubesi ve ................. Proje Müdürlüğünün bulunduğu, Seyrantepe tesislerinin olduğu ve burada 716 adet S/S. Personelinin görev yaptığı, yine şehir merkezine 3 km. uzaklıkta Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünün bulunduğu Şehitlik tesislerinde de 420 adet S/S personelinin çalıştığı,

Seyrantepe Tesislerinde 40 adet, Şehitlik Tesislerinde de 26 adet lojman olup, bu lojmanlardan sadece 4'ünde S/S Personelinin oturduğu anlaşılmıştır.

Belediyenin sahip olduğu otobüs sayısı yetersiz olduğundan anılan semtlere sefer yapan belediye vasıtalarının ihtiyacı karşılayamadığı, ekonomik ve sosyal nedenlere dayalı göç sebebiyle ................ ilinin nüfusunun artması, Belediye imkânları ile ulaşımın gerçekleştirilmesini engellediği, S/S personelinin mesai saatlerinde ikamet ettikleri meskun mahalden anılan tesislere ulaşımlarını sağlayacak Belediyenin muayyen tarifeli nakil vasıtalarının bulunmadığı,

Diğer Kamu ulaşım vasıtalarından halk otobüsü seferlerinin henüz başlamadığı, anılan semtlere dolmuş seferleri güzergahının da ........ tesislerine en az 1-1,5 km. uzaklıkta olduğu ve düzenli olarak çalışmadığı,

anlaşılmıştır.

Bu durumda Toplu İş Sözleşmesinin 114'üncü maddesinde belirtilen üç şart bir arada gerçekleşmiş olmaktadır.

İşçilerin öğle yemeği için işyeri ile ikametgahları arasında işverence taşınmalarının anılan Toplu İş Sözleşmesinin 114'üncü maddesi hükmü çerçevesinde mümkün olmadığı iddiasına gelince;

Söz konusu 114'üncü maddede yer alan "......... Bu üç şartın bir arada bulunması halinde işveren işçilerin, toplu olarak ikamet ettikleri mahalden toplu olarak iş yerine getirilip götürmeyi sağlar.........." şeklindeki ifadeden, işçilerin işyeri ile ikametgahları arasındaki taşınmaları kastedilmekte, bu hükümde işçilerin öğle yemeği için taşınmalarını engelleyen bir ifade bulunmamaktadır.

Nitekim sözleşmeye ekli otobüs ve midibüs işletme çizelgelerinde, taşımanın sabah, öğle ve akşam belirli saatlerde yapılacağı belirtilmiş olup, sözleşmeye taraf olanlar da bunu kabul etmişlerdir.

Diğer taraftan Toplu İş Sözleşmesinin "Yemek Yardımı" başlıklı 100'üncü maddesinde, işçilerin fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere sözleşmenin birinci yılında 16.000.-TL./gün, ikinci yılında 20.000.-TL./gün yemek yardımı yapılacağı belirtilmiştir.

Temsilci açıklamalarından, 716 adet S/S Personelinin çalıştığı Seyrantepe Tesisleri ile 420 adet S/S personelinin çalıştığı Şehitlik Tesislerinde yemekhane gibi işçilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılayacak imkânlar bulunmadığı gibi tesislerin civarında da işçilerin yemek yiyebilecekleri lokanta, kafeterya vs. gibi tesislerin olmadığı anlaşılmaktadır.

İşçilere nakit olarak yemek yardımı verilse bile, işyerinde veya yakınında yemek yeme imkânları olmadığı ve kamu araçları da yetersiz olduğundan; işçilerin öğle yemeği için işverence taşınmaları bir bakıma fiili zaruretler sonucu zorunlu olmakta, başka bir ifade ile bu konuda işverenin yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.

Nitekim 4.12.1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre işverenin, işçi sağlığının korunması ve sağlanması bakımından yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülük uyarınca da idare, işçileri öğle yemeği yemeleri için götürüp getirmektedir.

Bütün bu gerekçelerle, anılan Toplu İş Sözleşmesinin 114'üncü maddesinde sayılan üç şartın bir arada gerçekleştiği ve işçilerin öğle yemeği için taşınmasının da maddede belirtilen ikamet yeri ile işyeri arasında taşıma kapsamında mütalaa edilmesi gerekeceğinden, anılan sözleşmenin tereddüt konusu edilen husus dışında başka bir ilişiği olmadığı takdirde tescil için Sözleşme Tescil ve Kayıt Grubu Şefliğine verilmesinin yerinde olacağına, çoğunlukla karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj