1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Samsun Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 2003

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2015 16:15
gönderen inspector
Kararın Çeşidi : 8.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 5741
Kararın Tarihi : 18.04.2006

Samsun Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 2003

Belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan avukatlara vekalet ücretlerinin ödenmesinde 657 sayılı Kanunun 146’ncı maddesi ile getirilen, 600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katı sınırlamasına uyulmaması sonucu, fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,