1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2015 16:45
gönderen inspector
Kararın Çeşidi : 8.Daire Kararı
Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 5775
Kararın Tarihi : 12.10.2006

Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler (TCK 4. Bölge) Saymanlık Müdürlüğü 2004

Sanat yapıları imalatları arasında bulunan dökme kazık (fore kazık) ve boş foraj imalatlarının, heyelanlı bölgeler için öngörülen 16.074/K-2H, 16.074/K-2HB, 16.075/K-2H, 16.075/K-2HB poz no’lu birim fiyatlardan ödenebilmesi; fore kazık yapılmadan önce veya yapılması sırasında iş mahallinde aktif ve potansiyel bir heyelanın varolması ve oluşan heyelanın ıslahı veya muhtemel heyelanın oluşmasını önlemek için zemin raporlarına dayalı olarak ve projede yer verilmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır.

Ancak işe ait jeolojik-jeoteknik rapor ile ön proje raporunda bu durumu tevsik eden bilgilere rastlanılmadığından, heyelanlı bölgeler için öngörülen fore kazık ve boş foraj bedellerinin ödenmesinin mümkün olmadığına,