1. Hukuk Dairesi 2015/4735 E. , 2017/6687 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4735 E. , 2017/6687 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:00

1. Hukuk Dairesi 2015/4735 E. , 2017/6687 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR : ...

Taraflar arasında görülen tapu iptal tescil davası sonunda, yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal tescil olmadığı takdirde tenkis isteklerine ilişkindir.
Davacı ... vasisi, kısıtlı ...’nın akıl sağlığının yerinde olmadığını, davalı kızı ...’ın bakım vaadiyle kendisini kandırarak maliki olduğu ... parsel sayılı taşınmazı ölünceye kadar bakma akdiyle üzerine aldığını devir işleminin ehliyetsizlik nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürerek, davalı adına olan kaydın iptali ile kısıtlı adına tesciline karar verilmesi istenmiş, yargılama sırasında kısıtlının ölümü ile davalı haricindeki mirasçılarından ... ... davaya devam etmişler ve davalarını ıslah ederek ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal tescil, olmadığı takdirde tenkis isteklerinde bulunmuşlardır.
Davalı, kısıtlının dava açıldıktan sonra öldüğünü, husumete izin kararı alınmadığını, temlik tarihinde fiil ehliyetinin olduğunu, vasinin kısıtlıya karşı kötü muamelede bulunduğunu, kişisel husumeti nedeniyle eldeki davanın açıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, ehliyetsizlik iddiasının varlığı halinde miras payına hasren tapu iptal tescil istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu ... parsel sayılı taşınmaz ... ... adına kayıtlı iken, Mediha’nın bizzat katıldığı 29/03/2010 tarih 1849 yevmiye numaralı ölünceye kadar bakma akdiyle taşınmazın davalıya devredildiği, ... ... Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu’nun 17/07/2013 tarihli raporuna göre akit tarihinde ... ... ’ın fiil ehliyetini haiz olmadığı sabittir.
Hemen belirtilmelidir ki, mirasçıların birbirlerine karşı açacakları bu tür davalarda, mirasçılar arasında paylı mülkiyet hükümleri geçerli olduğundan pay oranında tapu iptal ve tescil talebinde bulunabilecekleri, buna karşın mirasçı olmayan kişiler aleyhine açılacak davalarda ise, mirasçılar terekeye elbirliği mülkiyeti ile sahip olup sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait haklar üzerinde birlikte tasarruf edeceklerinden pay oranında tapu iptal ve tescil talep edilmesi mümkün olmayıp ancak tereke adına talepte bulunabilecekleri açıktır.
Mahkemece, temlik tarihinde ......’ın ehliyetli olup olmadığı hususunda ... Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulundan rapor alınmış olup, işlem tarihinde ehliyetisz olduğu saptanmıştır.
Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.
Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla