1. Hukuk Dairesi 2015/4651 E. , 2017/6929 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4651 E. , 2017/6929 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:04

1. Hukuk Dairesi 2015/4651 E. , 2017/6929 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemenin görevsizliğine ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacılar, paydaşı oldukları 171 ada 20 parsel sayılı taşınmazı dava dışı ...’ya 01.01.1995 tarihinde kiraya verdiklerini, adı geçen hakkında açılan ve halen devam eden kira tesbiti davasının keşif aşamasında taşınmazı davalı şirketin kullandığını öğrendiklerini, oysa ki; dava konusu taşınmazı davalı şirkete kiraya vermediğini, kullanımının haksız olduğunu ileri sürerek, davalının haksız müdahalesinin önlenmesine ve 31.05.2010-13.10.2014 tarihleri arasındaki dönem için şimdilik aylık 100-TL ecrimsilin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı şirket vekili, dava dışı ...’nun davacıların 23 yıllık kiracısı olduğunu, davalı şirketin de resmiyette olmasa da fiili olarak ...’ya ait olduğunu, bu şirketin ... tarafından yapılan tüp sevkiyatında satış ve faturalama kolaylığı için kurulduğunu, davacıların bu durumu bildiğini ve rıza gösterdiklerini, kira bedelinin düzenli olarak ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
Getirtilen kayıt ve belgelerden, dava konusu taşınmazın kayden davacılar adına kayıtlı olduğu ve davalı şirket tarafından kullanıldığı sabittir.
Somut olayda her ne kadar davalı, çekişmeli taşınmazın dava dışı ... tarafından kiraya verildiği savunmasında bulunumuşsa da davacılar tarafından dava dışı ... aleyhine açılan kira tespiti istemli davada ... 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/56 Esas, 2014/734 Karar sayılı ile taraflar arasında devam eden bir kira sözleşmesinin varlığından söz edilemeyeceği, ihtilafın kira sözleşmesine tabii hükümlere göre değil genel hükümlere göre giderilmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verildiği ve kararın Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından 26.02.2015 tarihinde onandığı anlaşılmış olmakla bu saptama karşısında davacılar ile dava dışı ... arasında bir kira ilişkisi olmadığına göre davalı şirketin kiracılık savunmasına değer verilemeyeceği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, işin esası hakkında bir hüküm kurulması gerekirken değinilen yön üzerinde durulmaksızın görevsizlik kararı verilmesi isabetli değildir.
Davacılar ve davalının temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 30.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla