1. Hukuk Dairesi 2015/4257 E. , 2017/6032 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4257 E. , 2017/6032 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:12

1. Hukuk Dairesi 2015/4257 E. , 2017/6032 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı, dava konusu 680 parsel sayılı taşınmazın 1/5 hissesinin ... adına kayıtlı iken, borcu nedeni ile bu şahıs aleyhine başlatılan icra takibi neticesinde yapılan ihale ile söz konusu taşınmaz hissesinin adına ihale edildiğini, icra müdürlüğü tarafından bu hissenin adına tescil edilmesi için tapu müdürlüğüne yazı yazıldığını, bir süre sonra adına tescil yapılmadığını öğrenmesi üzerine tapu müdürlüğüne başvurarak ihale ile edindiği hissenin adına tescil edilmesini istediğini, fakat ... Tapu Sicil Müdürlüğünün 19/07/2012 tarih ve 325 sayılı işlemi ile 5578 sayılı yasa kapsamında 1/5 hissenin cebri satışının mümkün olmadığı gerekçesi ile başvurusunun reddine karar verildiğini ileri sürerek söz konusu işlemin iptali ile 22/07/2011 tarihinde yapılan açık artırma ihalesi sonucu satın aldığı 680 parsel sayılı taşınmazın adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, savunma getirmemiştir.
Mahkemece, tapu idaresinin tesis ettiği işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; öncesinde dava dışı ... adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazdaki 1/5 hissenin ... İcra müdürlüğünün 2010-755 talimat sayılı dosyası ile yapılan satış işlemi neticesinde davacı adına ihale edildiği, söz konusu icra dosyası üzerinden tapu müdürlüğüne yazılan 25.11.2011 tarihli yazı ile çekişme konusu hissesinin davacı adına tescilinin yapılmasının istendiği, fakat bir süre sonra adına tescil işleminin yapılmadığını öğrenen davacının Tapu müdürlüğüne yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeni ile eldeki davanın açıldığı, temyiz aşamasında iken davacı vekili tarafından sunulan 19.06.2015 tarihli dilekçesi ile Tapu Müdürlüğünün 17.6.2015 tarihli işlemi ile 1/5 hissenin davacı adına tescil edildiğinin beyan edildiği, buna ilişkin tapu senedinin gönderildiği anlaşılmaktadır.
Hâl böyle olunca, davacının temyiz aşamasında sunduğu dilekçe ile güncel tapu kaydının değerlendirilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
Davacının temyiz itirazları belirtilen nedenlerle yerindedir. Kabulüyle hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla