1. Hukuk Dairesi 2015/4084 E. , 2017/6447 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4084 E. , 2017/6447 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:18

1. Hukuk Dairesi 2015/4084 E. , 2017/6447 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar vekalet ücretine hasren davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Davacı, çekişme konusu 26 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, davalının taşınnmaza haksız olarak el attığını ileri sürerek davalının taşınmaza el atmasının önlenmesine karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında davadan feragat etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacının 10.000,00 TL dava değeri üzerinden el atmanın önlenmesi istekli eldeki davayı açtığı, mahkemece tensiben keşif kararı verildiği, ve alınan bilirkişi raporu ile taşınmazın değerinin 169.031,00 TL olarak belirlendiği, mahkemece davacı tarafa 02/10/2014 tarihli celsede eksik 2.715,82 TL harcı ikmal etmek üzere iki haftalık kesin süre verildiği, davacının sonraki 20/11/2014 tarihli celseye mazeretsiz olarak gelmediği ancak davalı tarafından davanın takip edildiği ve talebi üzerine eksik harcı tamamlamak üzere gelecek celseye kadar süre verildiği, davacının celse arasında 26/11/2014 tarihinde davasından feragat ettiği, 03/12/2014 tarihinde ise eksik harcın davalı tarafından ikmal edildiği ve 04/12/2014 tarihli celsede davadan feragat nedeniyle davanın reddine ve ikmal edilen dava değeri üzerinden davalı lehine 15.341,86 TL nisbi vekalet ücreti verildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere; iradeye uygun olarak yapılan feragat kati hükmün hukuki neticelerini doğurur ve davanın her aşamasında başka bir ifadeyle yargılama sonuçlanıp hükmün kesinleşme tarihine kadar davadan feragat edilebilir.
Somut olayda, davacı 26/11/2014 tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmekle bu tarih itibariyle feragatin hüküm ve sonuçlarını doğurduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle davalının feragat tarihinden sonra eksik harcı ikmal etmesinin davalı lehine nisbi vekalet ücreti hakkı kazandırmayacağı gözetilerek, davacının dava dilekçesinde bildirdiği ve harcını yatırdığı 10.000 TL üzerinden davalı lehine vekalet ücretine hükmolunması gerekirken yazılı olduğu üzere karar verilmesi isabetsizdir.
Davacının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 15/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla