1. Hukuk Dairesi 2015/3674 E. , 2017/6332 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3674 E. , 2017/6332 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:29

1. Hukuk Dairesi 2015/3674 E. , 2017/6332 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan babalarından intikal eden taşınmaza, davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın kaynak suyu geçirmek suretiyle elattığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemişler, aşamada taşınmazın parsel numarasının 1167 olduğunu belirtmişlerdir.
Davalı, geçit hakkı tesisine ilişkin olarak açtığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/133 Esas sayılı dava dosyasında tedbiren suyu kullanmasına izin verildiğini belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının çekişme konusu taşınmazı ihtiyati tedbir kararı uyarınca kullandığı, müdahalesinin haksız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, yargılama sırasında davacılardan ...'in öldüğü beyan edilmiş, UYAP üzerinden yapılan araştırmada davacı ...'nün 21.09.2013 tarihinde öldüğü anlaşılmıştır.
Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, yargılama sırasında ölen davacı ...'nün mirasçılarının tespit edilerek usulüne uygun olarak davada yer almalarının sağlanmasıdır.
Ne var ki, mahkemece anılan usuli eksiklik giderilmeden işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru değildir.
Davacıların bu yöne değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla