1. Hukuk Dairesi 2015/3648 E. , 2017/6043 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3648 E. , 2017/6043 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:30

1. Hukuk Dairesi 2015/3648 E. , 2017/6043 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı, çekişme konusu ... sayılı parselin kayden maliki olduğunu, davalının taşınmazının yaklaşık 1.800 m2'lik kısmına ekip sürmek suretiyle tecavüz ettiğini ileri sürerek haksız müdahalenin önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının taşınmazının ... Köyü, kendisinin taşınmazının ise ... Köyü sınırları içinde olduğunu, kadastro sırasında anılan 2 köy sınırının tam olarak belirlenemediği için sınır uyuşmazlıklarının çıktığını, davacının taşınmazına müdahalesi bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava konusu parsellerde kadastro sırasında daha önceden köylülere verilen parsellere ait komisyon paftasının uygulanması sonucu kaymaların meydana geldiği ve davalının dava konusu yeri haksız bir şekilde ve geçerli bir nedene dayanmadan kullandığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 23.300 m2 ve niteliği tarla olan çekişme konusu ... sayılı parselin davacı ... adına, komşu ... sayılı parselin ise davalı ... adına kayıtlı olduğu kayden sabittir.
Hemen belirtilmelidir ki, 4721 sayılı TMK'nun 719. maddesinin 1. fıkrasındaki “Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir” hükmü amirdir.
Somut olayda, 20.06.2013 tarihli uygulamada dava konusu taşınmazların kesinleşmiş planlarının uygulanması sonucu alınan 11.07.2013 tarihli fen bilirkişi raporunda davalı adına kayıtlı ... sayılı parselin çekişme konusu ... sayılı parsele krokide (B) harfi ile gösterilen 700,00 m2'lik tecavüzünün olduğu saptanmıştır.
Hal böyle olunca, 11.07.2013 tarihli fen bilirkişi krokisinde (B) harfi ile gösterilen müdahalenin önlenmesine karar verilmesi gerekirken hatalı ve hukuki olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine,02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla