1. Hukuk Dairesi 2015/3647 E. , 2017/6069 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3647 E. , 2017/6069 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:30

1. Hukuk Dairesi 2015/3647 E. , 2017/6069 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı, kayden maliki olduğu dava konusu ... parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 5000 m2’lik kısmına davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ekip biçmek suretiyle elattığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemiştir.
Davalı, husumet itirazında bulunup, müdahalenin olmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının davacıya ait taşınmazın bir kısmını kullanımının haklı ve gerçerli bir nedene dayanmadığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, çekişme konusu ... parsel sayılı taşınmazın (29.900 m2, tarla) davacı, komşu ... parsel sayılı taşınmazın (12.400 m2, tarla) ise dava dışı Nurhan İçen adına kayıtlı olduğu, uygulama neticesinde alınan 10.07.2013 tarihli bilirkişi raporunda, dava konusu olan parselin daha önceden köylülere dağıtılmış yerlerden olup kadastro sırasında komisyon haritasının uygulanması sonucu bu kaymaların meydana geldiği ve zeminde bulunan yolun paftasında olmadığı, komşu ... parsel sayılı taşınmazın davacıya ait ... parsel sayılı taşınmaza ekli krokide A harfiyle kırmızı renk kalem ile gösterilen 4.634,97 m²'1ik kısmına tecavüzlü olduğu, ayrıca zeminde kullanılan yolun 349.08 m2'sinin de davacıya ait taşınmaz içerisinde kaldığı hususlarının tespit edildiği, dinlenen tanık beyanlarından komşu ... parsel sayılı taşınmazın davalı tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.
TMK'nın 719.maddesinde düzenlendiği üzere; taşınmaz sınırları tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleri ile belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa aslolan plandaki sınırdır.
Somut olayda, mahallinde yapılan keşif sonucu TMK'nın 719. maddesi gereğince alınan bilirkişi raporunda, davalının kullanımında olan komşu ... parsel sayılı taşınmazın davacıya ait ... parsel sayılı taşınmaza tecavüzlü olduğu açıktır.
Hal böyle olunca; davacının maliki olduğu taşınmazına davalı tecavüzünün sabit olduğu saptanmakla davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Davacının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla