1. Hukuk Dairesi 2015/2670 E. , 2017/6371 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/2670 E. , 2017/6371 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:37

1. Hukuk Dairesi 2015/2670 E. , 2017/6371 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakanları ...’un kayden maliki bulunduğu 7 parsel sayılı taşınmazdaki 43 no'lu bağımsız bölümü ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya temlik ettiğini, yapılan işlemin muvazaalı ve mal kaçıma amaçlı olduğunu ileri sürerek tapu iptali ve miras payları oranında adlarına tesciline aksi halde tenkisine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, temlikin muvazaa içermediğini ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak yapıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillere göre; mirasbırakan, ... Sulh Hukuk Mahkemesince 26.12.2012 tarihli kararında mirasçılarını mirasından ıskat ettiğine dair vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verildiği, buna karşı davacıların ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/192 esas sayılı dava dosyası ile mirasçılıktan çıkarmanın iptali istemiyle dava açtıkları anlaşılmaktadır.
Ne var ki, ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/192 esas sayılı dava dosyasının 12.06.2014 tarihli celsesinde mevcut dava dosyasının sonucunun beklenilmesine ilişkin ara karar verilmiş ise de 2012/192 Esas sayılı davanın sonucu beklenerek davacıların taraf sıfatı kesinleştikten sonra mevcut dava dosyasında karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Hal böyle olunca, ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/192 esas sayılı dava dosyasının sonucunun beklenilmesi, taraf sıfatı kesinleştikten sonra tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 13.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla