1. Hukuk Dairesi 2017/5168 E. , 2017/7325 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/5168 E. , 2017/7325 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:04

1. Hukuk Dairesi 2017/5168 E. , 2017/7325 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELİTM


Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ve 26.12.2001 tarihinde kesinleşen kararın düzeltilmesine ilişkin 22.09.2017 tarihli tavzih kararı, davalı vekilince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, tapu kaydında düzeltim istemine ilişkindir.
Davacı, 240, 410, 492, 493,619, 624 ve 625 parsel sayılı taşınmazların kayıt maliki olduğunu, ancak dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarında isminin ... Bilhan olarak yazıldığını, oysaki isminin ... olduğunu ileri sürüp, söz konusu kayıtların düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen karar 26.12.2001 tarihinde kesinleşmiş, davacının hüküm kısmında yer alan ... isminin nüfus kaydına uygun olarak ... ... Bilhan olarak tavzih edilmesine ilişkin talebi doğrultusunda 02.07.2003 tarihli ek karar ile hüküm fıkrasında yer alan malik ismi düzeltilmiştir.
Bu kez davacının mirasçısı ... tarafından mahkemeye sunulan 10.07.2017 havale tarihli dilekçe ile 410 parsel sayılı taşınmazın hüküm fıkrasında belirtilmediği gerekçesiyle yeni bir tavzih talebinde bulunulmuş, mahkemece söz konusu talep 22.09.2017 tarihli karar ile kabul edilerek 410 parsel sayılı taşınmaz hüküm fıkrasına eklenmiştir.
Bilindiği üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 305. (1086 sayılı HUMK.'nın 455.md.) maddesi hükmü uyarınca tavzih ile ancak, hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa hükmün icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını ya da tereddüt veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Öte yandan, hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yoluyla sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.
Oysa, mahkemece karar verildikten sonra davacı tarafın isteği üzerine dosya tekrar ele alınarak, aynı esas ve karar sayısıyla 22.09.2017 tarihli kararla "... ve 410 parsel" şeklinde ilave yapılarak hüküm fıkrası değiştirilmiş olup, bu hususun yasal olduğu söylenemez. Eldeki isteğin, hükmün sonucunu değiştirici nitelikte olduğu, HMK.nun 305/1.maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davalı ...'nün bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla