1. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/7095 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/7095 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:05

1. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/7095 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın usûlden reddine ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkin olup; 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Tapu Sicili Tüzüğü'nün yürürlüğü zamanında açılmıştır.
Mahkemece, “...istenen düzeltme için öncelikle Tapu İdaresine başvurulması gerektiği, böyle bir başvuru yapılmadan açılan davanın dinlenemiyeceği...” yönündeki Dairenin kesin bozma ilamına uyulmak suretiyle davanın usulden reddine ve davacının dava açılmasında kusuru bulunmadığından söz edilerek davalı lehine vekalet ücreti tayinine yer olmadığına karar verilmiş; karar, davalı ... tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.
Bilindiği üzere, yeni Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri ve özelikle 75. maddesi tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler vererek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan düzeltilmesine imkân tanımış ve kayıt düzeltimleri için öncelikle müdürlüklere başvuru yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Bu nedenle, yeni Tapu Sicili Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 17.08.2013 tarihinden itibaren, idareye müracaat etme ön şartını yerine getirmeden doğrudan mahkemede dava açan ilgililerin davayı açmakta haklı olduklarını söyleyebilme olanağı yoktur.
Hâl böyle olunca, HMK'nın 331/3. maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/1. maddesi hükümleri gözetilerek davada kendisini vekille temsil ettiren davalı ... lehine vekâlet ücreti takdiri gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla