Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/5116 E. , 2017/7096 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/5116 E. , 2017/7096 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/5116 E. , 2017/7096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.
Gerçekten de, davacının davadan feragat ettiği gözetilerek, kendisini vekille temsil ettiren davalı hakkında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 312/1. ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddeleri de değerlendirilmek suretiyle vekalet ücreti yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları