1. Hukuk Dairesi 2017/4784 E. , 2017/7190 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/4784 E. , 2017/7190 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:07

1. Hukuk Dairesi 2017/4784 E. , 2017/7190 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar ile temyizden vazgeçilmiş sayılmasına ilişkin ek karar davalı tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkin olup, her ne kadar mahkemece eksik kalan nispi temyiz harcının yatırılmaması nedeniyle, 05.10.2017 tarihli ek karar ile; "kararın temyizinden vazgeçilmiş sayılmasına" karar verilmiş olsa da nispi harç bedelinin davalı vekili tarafından 11.08.2017 tarihinde yatırıldığı ancak dekontun dosyaya ibraz edilmediği saptanmakla yerinde olmayan 05.10.2017 tarihli ek kararın ORTADAN KALDIRILMASINA, İşin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; davacının maliki olduğu 4771 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki 3 numaralı bağımsız bölümün eski gelini olan davalı tarafından, eşinden boşanmasına rağmen kullanılmaya devam edildiğini, uyarılara rağmen evin boşaltılmadığını ileri sürerek davalının taşınmazdan tahliyesine, toplam 4.200,00 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istediği, davalının ise davacının çekişmeli taşınmaza 1/2 pay ile malik olduğunu, bu nedenle tahliye talep edemeyeceğini, davacının el yazısı vasiyetname ile bu taşınmazı davalının kızı olan torununa ve davalıya bıraktığını, kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunduğu anlaşılmaktadır.
Dosya içeriğindeki kayıt ve belgelerden, davacının çekişme konusu taşınmazda dava tarihinde 1/2 pay sahibi olduğu, diğer 1/2 payın dava dışı, davalının erkek kardeşi olan ... ... 'e ait olduğu, ... ... 'in ise söz konusu payını dava sırasında satış yoluyla ergin olmayan ve davalının velayeti altında bulunan kızı Aleyna Kaya'ya devrettiği kayden sabittir.
Hal böyle olunca; davacının çekişmeli taşınmazda payına vaki el atmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken yanılgılı şekilde fuzuli işgal nedeniyle tahliyeye karar verilmiş olması doğru değildir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla