1. Hukuk Dairesi 2017/3278 E. , 2017/7470 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/3278 E. , 2017/7470 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:11

1. Hukuk Dairesi 2017/3278 E. , 2017/7470 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar bir kısım davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 28.02.2017 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz edenler vekili Avukat gelmedi, temyiz edilen davacılar ... vd. vekili Avukat ... geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davalılar ... vd. vekili Avukat, davalı ..., davalı ..., davalı ..., davalı ... gelmediler, yokluklarında duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Asıl ve birleştirilen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan ...'in kayden paydaşı olduğu 4, 35, 49, 364, 365 ve 380 parsel sayılı taşınmazlardaki paylarını 18.01.1974 tarihinde satış suretiyle davalıların murislerine temlik ettiğini, işlem tarihinde mirasbırakan Hatice'nin ehliyetsiz olup anılan devrin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile adlarına tesciline, mümkün olmazsa rayiç bedelin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Bir kısım davalılar, davayı kabul ettiklerini beyan etmişler, diğerleri davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, muvazaa olgusunun sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, kök mirasbırakan Hatice tarafından davalıların mirasbırakanlarına yapılan temliklerin muvazaalı olduğu saptanarak davanın kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Ancak, mirasbırakan ...’nin, her bir davalının mirasbırakanına temlik ettiği pay üzerinden davacıların miras payı oranında iptal ve tescile karar verilmesi gerekirken, davalıların dava dışı kök mirasbırakanı ...’dan gelen payların da kabul kapsamına alınması isabetsizdir.
Hal böyle olunca, kök mirasbırakan ...’den davalıların mirasbırakanları ... ... ’a 18.01.1974 tarihinde satış suretiyle temlik edilen paylar üzerinden davacıların miras payına isabet eden payların bilirkişi aracılığı ile tespit ettirilerek bu paylar üzerinden kabul kararı verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davalı ... vd.'nin temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla