Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/1983 E. , 2017/7349 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/1983 E. , 2017/7349 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/1983 E. , 2017/7349 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : İSTİHKAK

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... ... 4.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 15.01.2015 gün ve 2006/436 Esas 2015/3 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 20.12.2016 gün ve 2015/9516 Esas 2016/11285 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalılardan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00'er.-TL para cezası alınmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları