Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/1960 E. , 2017/7398 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/1960 E. , 2017/7398 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493749
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/1960 E. , 2017/7398 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVACILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 10.07.2014 gün ve 2008/235 Esas 2014/363 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 06.12.2016 gün ve 2014/20632 Esas 2016/10869 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde taraflarca istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, taraflardan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00'er.-TL para cezası alınmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları