Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/1888 E. , 2017/7149 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/1888 E. , 2017/7149 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/1888 E. , 2017/7149 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ... KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... ... 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’ nden verilen 14/04/2016 gün 2015/178 Esas 2016/339 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 14/12/2016 gün ve 2016/9365 Esas, 2016/11100 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacı tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Sulh Hukuk Mahkemesince verilen karar Dairece onanmış olup, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nin (bazı ilave hükümler getiren 6217 sayılı Yasa gereğince) geçici 3/2. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 440/III-2 maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin Daire kararına karşı karar düzeltme yolu kapalı olduğundan davacı vekilinin 13/03/2017 tarihli karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildiDön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları