1. Hukuk Dairesi 2017/1873 E. , 2017/7346 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/1873 E. , 2017/7346 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:15

1. Hukuk Dairesi 2017/1873 E. , 2017/7346 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 30.12.2014 gün ve 2014/140 Esas - 2014/770 Karar sayılı hükmün Düzeltilerek Onanmasına ilişkin olan 07.12.2016 gün ve 2015/17346 Esas, 2016/10898 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, 13.03.2014 günlü dilekçe ile ecrimisil yönünden 500.00 -TL, elatmanın önlenmesi yönünden ise 3.000,00 TL değer gösterilerek açılmış, elatmanın önlenmesi istemi yönünden keşfen belirlenen 80.700,00 TL üzerinden harç ikmal edilmiş, ecrimisil istemi yönünden keşfen belirlenen 612,06 TL üzerinden ıslah yapılmamış olmasına rağmen mahkemece bu değer üzerinden 30.12.2014 tarihinde nihai karara bağlanmış, hüküm Dairece, ecrimisil yönünden düzeltilerek onanmıştır.
Yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelenmesi sonucunda Yargıtay Daireleri ya da Hukuk Genel Kurulu'nca verilen kararlara karşı miktar itibariyle karar düzeltme yoluna gidilmesinin mümkün olup olmadığı belirlenirken; temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan Kanun hükmü esas alınmalıdır.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.4.2005 gün ve 2005/4-295-287 sayılı ilamı)Bu durumda, temyiz veya karar düzeltme incelemesinde kesinlik, dolayısı ile kanun yoluna başvurulabilirlik sınırı belirlenirken talep hangi karara yönelik ise o karar tarihinin esas alınması gerekir.
Talep karar düzeltme istemine ilişkin olduğu ve 07.12.2016 günlü Daire kararının düzeltilmesi istendiği için kesinlik sınırı Daire karar tarihine göre belirlenmelidir.
Bilindiği üzere, 1086 sayılı HUMK'un 440/III-1 maddesi 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı Kanunun 19.maddesi ile HUMK.'na ilave edilen Ek Madde 4'e göre de; 1.1.2016 tarihinden itibaren değeri 13.390-TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna gidilemeyeceği öngörülmüştür.
Bu nedenle, (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) davalı vekilinin ecrimisile yönelik karar düzeltme istemine ilişkin 17.03.2017 tarihli dilekçesinin REDDİNE,
Davalı vekilinin elatmanın önlenmesine yönelik karar düzeltme istemine gelince; Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalıdan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00.-TL para cezası alınmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla