1. Hukuk Dairesi 2017/1464 E. , 2017/7382 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/1464 E. , 2017/7382 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:15

1. Hukuk Dairesi 2017/1464 E. , 2017/7382 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davadan dolayı...1.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 02.05.2013 gün ve 2009/803 Esas 2013/424 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 12.12.2016 gün ve 8452-11031 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı vekili ve davacılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

...(...) 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine dair verilen 02.05.2013 tarihli ve 2009/803 - 2013/424 sayılı kararın taraflarca duruşma istemli temyiz edildiği, duruşma günü olarak saptanan 03.03.2015 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat ... ile diğer temyiz eden davacılar vekili Avukat ...’un duruşmaya geldikleri, Dairenin 03.03.2015 tarihli ve 2013/17613 - 2015/3223 sayılı kararı ile eksik belgelerin getirtilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesine karar verildiği ve Dairenin 12.12.2016 tarihinde dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda mahkeme kararının davacıların temyiz itirazları yerinde görülerek bozulduğu ancak bu kararda, Yargıtay temyiz duruşmasına katıldığı anlaşılan temyiz eden davacılar vekili lehine maddi hata sonucu vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşılmaktadır.
Hâl böyle olunca, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. Maddesi gereğince davacılar vekilinin maddi hatanın düzeltilmesi isteminin KABULÜNE, Dairenin 12.12.2016 tarihli 2016/8452 – 2016/11031 sayılı kararının son paragrafının bozma ilamından çıkarılarak yerine ‘’Davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden davacılar vekili için 1.350,00-TL duruşma vekâlet ücretinin diğer temyiz eden davalıdan alınmasına ve alınan peşin harcın temyiz eden davacılara geri verilmesine’’ şeklinde yazılarak MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE, peşin alınan harcın istek halinde davacılara iadesine
Davalı vekinin karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'nun 440. maddesinde gösterilen dört hâlden hiçbirisine uymadığından 6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollamasıyla davalının karar düzeltme isteğinin REDDİNE, HUMK'nun 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 310.00.-TL para cezası alınmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 14.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla