Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/1143 E. , 2017/7150 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/1143 E. , 2017/7150 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488279
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/1143 E. , 2017/7150 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 10.06.2014 gün ve 2011/424 Esas 2014/365 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 22.11.2016 gün ve 2014/15968- Esas 2016/10478 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalıdan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00.-TL para cezası alınmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları