1. Hukuk Dairesi 2016/18123 E. , 2017/7179 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2016/18123 E. , 2017/7179 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:20

1. Hukuk Dairesi 2016/18123 E. , 2017/7179 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında birleştirilerek görülen davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 17.042013 gün ve 2012/350 Esas 2013/340 Karar sayılı hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin olan 26.05.2016 gün ve 2016/7623 Esas 2016/6446 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalılar ..., ... ve ... vekilleri tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Davalı ..., ... ve ... aleyhine açılan birleştirilen davalar, 08.09.2009 günlü dilekçe ile 10.000'er -TL, değer gösterilerek açılmış ve mahkemece bu değerler üzerinden 17.042013 tarihinde nihai karara bağlanmıştır.
Yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelenmesi sonucunda Yargıtay Daireleri ya da Hukuk Genel Kurulu'nca verilen kararlara karşı miktar itibariyle karar düzeltme yoluna gidilmesinin mümkün olup olmadığı belirlenirken; temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan Kanun hükmü esas alınmalıdır.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.4.2005 gün ve 2005/4-295-287 sayılı ilamı)Bu durumda, temyiz veya karar düzeltme incelemesinde kesinlik, dolayısı ile kanun yoluna başvurulabilirlik sınırı belirlenirken talep hangi karara yönelik ise o karar tarihinin esas alınması gerekir.
Talep karar düzeltme istemine ilişkin olduğu ve 26.05.2016 günlü Daire kararının düzeltilmesi istendiği için kesinlik sınırı Daire karar tarihine göre belirlenmelidir.
Bilindiği üzere, 1086 sayılı HUMK'un 440/III-1 maddesi 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı Kanunun 19.maddesi ile HUMK.'na ilave edilen Ek Madde 4'e göre de; 1.1.2016 tarihinden itibaren değeri 13.390-TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna gidilemeyeceği öngörülmüştür.
Bu nedenle, (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) davalı ... vekilinin 07.09.2016 tarihli, davalı ... vekilinin 05.09.2016 tarihli ve davalı ... vekilinin 17.08.2016 tarihli karar düzeltme dilekçelerinin REDDİNE, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla