Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/15306 E. , 2017/7251 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/15306 E. , 2017/7251 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387978
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/15306 E. , 2017/7251 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... ... 18.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28.02.2013 gün ve 2005/176 Esas 2013/63 Karar sayılı hükmün onama - bozulmasına ilişkin olan 10.02.2015 gün ve 16396-1793 sayılı kararın düzeltilmesi davalılar ..., ..., ... v.d. tarafından istenilmiş, Dairenin 10.11.2015 tarih ve 2015/10066 Esas 2015/12899 Karar sayılı ilamı ile karar düzeltme istemi reddedilmiş, bu kez davalılardan ...'ın karar düzeltme istemli dilekçesi karar tarihinden sonra Daireye gelmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440. maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, HUMK'nun 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261,00 TL para cezası ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bakiye kalan 7.80 TL karar düzeltme harcın davalı ...'dan alınmasına, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları