Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/15291 E. , 2017/7026 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/15291 E. , 2017/7026 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/15291 E. , 2017/7026 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVACILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... ... 11.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 20.03.2014 gün ve 2014/21 Esas 2014/105 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 22.03.2016 gün ve 2014/9215 Esas 2016/3441 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı ... tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalı ...'den usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00.-TL para cezası ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bakiye kalan 4.60..-TL karar düzeltme harcının alınmasına, 04.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları