Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/14913 E. , 2017/7526 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/14913 E. , 2017/7526 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/14913 E. , 2017/7526 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ALACAK


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 10. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 06.06.2012 gün ve 2011/234 Esas 2012/263 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 09.06.2016 gün ve 2016/6426 Esas 2016/7065 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalılar'dan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00'er.-TL para cezası ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bakiye kalan 4.60.-TL karar düzeltme harcının alınmasına, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları