Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/13831 E. , 2017/7343 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/13831 E. , 2017/7343 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/13831 E. , 2017/7343 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 21.05.2014 gün ve 2009/489 Esas 2014/284 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 21.03.2016 gün ve 2014/14340- Esas 2016/3345 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'un 440.maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteğinin REDDİNE, davalıdan usulün 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 261.00.-TL para cezası ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bakiye kalan 4.60-TL karar düzeltme harcının alınmasına,14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları