1. Hukuk Dairesi 2016/9773 E. , 2017/7427 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2016/9773 E. , 2017/7427 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:25

1. Hukuk Dairesi 2016/9773 E. , 2017/7427 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece görevsizlik nedeniyle davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, aldatma (hile) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı, dava dışı ... ile birlikte şirket ortağı olduklarını, şirketin mali krize girmesi üzerine şirketi devretmek için anlaşmaya vardıklarını, ...’ın devir için davalı ile anlaştığını ve öncesinde taşınmaz devri düşüncesi yokken, yapılan protokolde maliki olduğu ... parsel sayılı taşınmaz ile ...’ın maliki olduğu taşınmazın da devrinin kararlaştırıldığını, bu doğrultuda taşınmazı davalıya devrettiğini ancak protokol üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ...’ın maliki olduğu taşınmazı devretmediğini, ayrıca davalının şirketteki hisselerini devrettiğini, böylece aldatıldığını anladığını ileri sürerek davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tescili isteminde bulunmuştur.
Davalı, hak düşürücü süre içerisinde davanın açılmadığını, davacıya ait hisselerinin ve taşınmazların devrine karşılık, davacının bankadaki kredi borçlarının ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava ticari şirket hisse devri protokolünden kaynaklanan taşınmaz devrinin hileli olduğu sebebine dayalı tapu iptal ve tescil istemi olarak nitelendirilmiş ve görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacı ile eşi ve dava dışı ... ve eşinin %25’er pay ile ... Bağcılık Şarapçılık Zeytincilik Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret LTD Şirketine ortak oldukları, 16.12.2013 tarihli hisse devri protokolü ile davacı ve eşinin şirket hisseleri ile davacının maliki olduğu çekişme konusu 66 parsel sayılı taşınmazın davalıya devrinin kararlaştırıldığı ve bu doğrultuda 17.12.2013 tarihinde taşınmazın davalıya temlik edildiği anlaşılmaktadır.
İddianın ileri sürülüş biçimi ve dava dilekçesinin içeriği birlikte değerlendirildiğinde; davacının taşınmazı satma iradesi bulunmadığı halde, dava dışı ortaklar ile davalının işbirliği içinde hareket etmesi sonucu aldatıldığı ve öncesi şirkete ait olmayan çekişme konusu taşınmazın davalıya temlikinin geçersiz olduğu iddiasıyla aldatma (hile) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulduğu tartışmasızdır.
Mahkemece her ne kadar dava, ticari şirket hisse devri protokolünden kaynaklanan taşınmaz devrinin hileli olduğu sebebine dayalı tapu iptal ve tescil istemi olarak nitelendirilmiş ise de, yukarıda açıklandığı üzere, davacının, adına kayıtlı taşınmazın davalıya devrinin hileli olduğu iddiasına dayandığı, bu nedenle davanın genel hükümlere göre çözülmesi gerektiği karşısında, asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
Hal böyle olunca; tarafların bildirecekleri tüm delillerin toplanması, tüm delillerin birlikte irdelenmesi ve hasıl olacak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacının itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla