1. Hukuk Dairesi 2015/5957 E. , 2017/7509 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5957 E. , 2017/7509 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:34

1. Hukuk Dairesi 2015/5957 E. , 2017/7509 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ,ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece el atmanın önlenmesi talebinin konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil talebi yönünden davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, bağımsız bölüme el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup mahkemece BK.43-44.maddesi uygulanmak suretiyle indirilen ecrimisilin tahsiline, taşınmaz boşaltıldığından el atmanın önlenmesi isteği yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Toplanan delillerden ve tüm dosya içeğinden; çekişmeli bağımsız bölümün tapuda davacı adına kayıtlı olduğu, taşınmazda davacının oğlu ile boşanma aşamasında olan davalının oturduğu, her ne kadar davalı dava konusu taşınmaz için aile konutu savunmasında bulunmuş ise de aile konutu kavramının eşler arasında geçerli olduğu, 3. kişi konumundaki davacıya ait taşınmaz bakımından aile konutundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle ecrimisile hükmedilmesinde kural olarak bir isabetsizlik olmadığı gibi her ne kadar davalı taraf ecrimisilin 03.03.2013 tarihinden itibaren istendiğini ileri sürmüş ise de, dava dilekçesinin içeriğinden ecrimisilin 03.03.2012 tarihinden itibaren istendiği, dilekçenin sonuç bölümünde 03.03.2013 tarihinin maddi yanılgıdan kaynaklandığı sonucuna varılmakla davalının temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Davacının temyiz itirazlarına gelince, bilindiği üzere ecrimisil kötü niyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nev’i haksız işgal tazminatıdır.
Somut olayda davalı, davacıya ait bağımsız bölümde muvafakata dayalı oturmakta iken ... 27. Noterliği’nin 15.02.2012 tarihli 6011 Yevmiye Nolu ihtarnamesi ile muvafakatini geri almıştır.Bu tarihten itibaren davalının iyi niyetli olduğundan söz etme olanağı olmadığı gibi BK.43-44.maddeleri ile TBK’nun 52.maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca bilirkişice saptanan ecrimisile hükmedilmesi gerekirken hukuki nitelendirilmede yanılgıya düşülerek ecrimisil miktarından indirim yapılması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla