1. Hukuk Dairesi 2015/5943 E. , 2017/7316 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5943 E. , 2017/7316 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:36

1. Hukuk Dairesi 2015/5943 E. , 2017/7316 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece el atmanın önlenmesi isteminin feragat nedeniyle reddine, ecrimisil isteminin kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi, ecrimisil istemine ilişkindir.
Davacı, 52 ada 13 parsel sayılı taşınmazın ½ payını 17.12.2009 tarihinde satın aldığını, taşınmazı satın aldığı tarihte taşınmazda kiracı bulunduğunu, kira bedellerinin tümünü davalının tahsil edip, kendisine payına düşen kira bedelini vermediğini, kiracının Nisan 2011 tarihinde taşınmazı tahliye ettiğini,yaklaşık 5 aydır da taşınmazın tamamını davalının kullandığını belirterek, el atmanın önlenmesine, taşınmazda kiracı bulunduğu dönem ve davalının kullandığı dönem için şimdilik 40.000,00 TL ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama aşamasında elatmanın önlenmesi isteğinden feragat etmiştir.
Davalı, taşınmazın ½ payının davacı ile imzaladıkları kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davacıya devredildiğini, davacının kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshettiğini, dava konusu taşınmazı haksız kullanımının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, el atmanın önlenmesi isteminin feragat nedeniyle reddine, ecrimisil isteminin kabulüne karar verilmiştir.
Toplanan deliller ve tüm dosya içeriğinden çekişme konusu taşınmazın ½ payının 17.12.2009 tarihinde davacıya satış suretiyle temlik edildiği, bu tarihten itibaren taşınmazın kiracı tarafından kullanıldığı, kiracının taşınmazı boşaltmasından sonra da davalı tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.Bu durumda davacının payı oranında ecrimisile hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından davalının yerinde bulunmayan temyiz isteminin reddine.
Davacının temyiz itirazlarına gelince, davacı dava dilekçesinde faiz isteğinde bulunduğu halde bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 13.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla