1. Hukuk Dairesi 2015/5895 E. , 2017/7066 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5895 E. , 2017/7066 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:38

1. Hukuk Dairesi 2015/5895 E. , 2017/7066 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAHİLİ DAVACI : ...
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-YIKIM-ECRİMİSİL


Taraflar arasında birleştirilerek görülen elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabulüne, birleştirilen ecrimisil davasının kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Asıl dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkin olup, birleştirilen dava ecrimisil isteğine ilişkindir.
Asıl davada davacı, paydaş olduğu 111 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına, davalının ev inşa ederek elattığını ileri sürerek davalının taşınmaza yönelik elatmasının önlenmesine ve evin yıkımına karar verilmesini istemiş, birleştirilen davasında ise dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıllık süre için 8.000,00-TL ecrimisilin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının müdahalesinin keşfen saptandığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hemen belirtmek gerekir ki; çekişmeye konu tarla vasıflı 111 parsel sayılı taşınmazda davacının dava dışı kişilerle birlikte paydaş olduğu tartışmasızdır.
Ne var ki; davacının paydaş olduğu taşınmaza davalının yapılanmak suretiyle müdahale ettiği ileri sürülerek elatmanın önlenmesi ve muhtesatın yıkımı ve ecrimisil istekleriyle eldeki davaların açıldığı, ancak çekişme konusu taşınmazı da kapsayacak şekilde davalı ... ... tarafından, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/623 Esas, 2009/221 Karar sayılı dava dosyası ile tapu iptal ve tescil istekli olarak açılan davanın, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 14.10.2010 tarih ve 2010/1700 Esas, 2010/4763 Karar sayılı kararı ile, bozma ilamında açıklanan eksiklikler giderildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verildiği, ancak kararın temyizi üzerine henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Davalı tarafından ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/623 Esas (bozma sonrası 2010/707 Esas) sayılı dava dosyasında verilecek kararın eldeki davayı etkileyeceği kuşkusuzdur.
Hâl böyle olunca, eldeki davada yıkım isteği de bulunduğu gözetilerek ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına, davalı tarafından açılan tapu iptal ve tescil istekli davanın 6100 Sayılı HMK’nun 165/1. maddesi uyarınca sonucunun beklenmesi, ondan sonra karar verilmesi gerekirken, anılan husus göz ardı edilerek karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazının kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla