1. Hukuk Dairesi 2015/5867 E. , 2017/7037 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5867 E. , 2017/7037 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:40

1. Hukuk Dairesi 2015/5867 E. , 2017/7037 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda,mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı; dava konusu 6, 8 ve 65 parsel sayılı taşınmazların maliki olduğunu, davalının yaşlılığından ve nörolojik hastalığından istifade ederek taşınmazları temlik aldığını ileri sürerek dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile adına kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, devir işleminin tarafların özgür iradesi ile yapıldığını, davacının akıl sağlığının yerinde olduğunu, taşınmazları kendisine bakması nedeniyle bağışladığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Bilindiği üzere; HMK 51. maddesinde " Dava ehliyeti, medeni hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir" yine HMK 52. maddesinde " Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar davada kanuni temsilcileri tüzel kişiler ise yetkili organları tarafından temsil edilir" hükmü düzenlenmiştir. HMK'nun 56/1. maddesinde ise " Taraflardan birinin vesayet altına alınması veya kendisine yasal danışman atanması talebi mahkemece uygun bulunur ya da mahkemece gerekli görülürse bu konuda kesin bir karar verilinceye kadar yargılama ertelenebilir" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Dosya içeriğinden davacının ehliyetli olmadığı saptandığı sabit olmakla yukardaki düzenlemeler ışığında taraf teşkilinin sağlanması gerekeceği açıktır.
Hal böyle olunca; ehliyetsiz olduğu 4. ... İhtisas Kurulu raporu ile saptanan davacı için öncelikle davayı yürüten hakimin vesayet makamına ihbarda bulunarak davacıya vasi atanmasının temin edilmesi ve atanacak vasinin de TMK'nın 462/8. maddesi hükmü uyarınca vesayet makamından davaya icazetin sağlanması bakımından izin alınarak vasi huzuruyla davanın sürdürülmesi ve karara bağlanması gerekirken bu usuli işlemler ikmal edilmeden hukuki ehliyete haiz olmayan kişi huzuru ile davanın sonuçlandırılması isabetsizdir.
Davalının temyiz itirazı bu yönüyle yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla