1. Hukuk Dairesi 2015/5833 E. , 2017/7023 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5833 E. , 2017/7023 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:41

1. Hukuk Dairesi 2015/5833 E. , 2017/7023 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar davalı ... tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu 75 ada 10 parsel sayılı taşınmazın davalılar tarafından hiçbir hakka dayanmadan mesken olarak kullanıldığını ileri sürerek elatmalarının önlenmesine ve ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
Davalı ..., çekişmeli taşınmazın önceki maliki olduğunu, davacıdan borç aldığı için taşınmazı temlik ettiğini, borcunun bir kısmını ödemesine rağmen davacının taşınmazı iadeden kaçındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalıların hiçbir hakka dayanmadan taşınmazı mesken olarak kullandıkları gerekçesiyle elatmalarının önlenmesine ve kısmen ecrimisile karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişmeli taşınmazın davalı ... tarafından 22.12.2008 tarihinde davacıya satış suretiyle temlik edildiği, davalı ...'in borcuna karşılık taşınmazı temlik ettiği ancak borcunun bir kısmını ödediği halde davacının evini iade etmediği ve daha fazla para istediğini savunduğu, davacının tefecilik yapmak suçundan davalının da tanığı bulunduğu ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/86 Esas – 2014/61 Karar sayılı dosyası ile cezalandırılmasına karar verildiği, öte yandan davalının da 2014/180 Esas sayılı dosyası ile çekişmeli taşınmaz ile ilgili tapu iptali ve tescil davası açtığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar, hükümle davalıların elatmalarının önlenmesine karar verilmiş ise de davada ecrimisil isteği de vardır.
Bilindiği üzere, ecrimisil kötüniyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nevi haksız işgal tazminatıdır.
Davalının çekişmeli taşınmazla ilgili davacıya açtığı tapu iptali ve tescil davasının eldeki davanın sonucuna etkili olacağı kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca; tapu iptali ve tescil davasının sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla