1. Hukuk Dairesi 2015/5815 E. , 2017/7252 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5815 E. , 2017/7252 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:42

1. Hukuk Dairesi 2015/5815 E. , 2017/7252 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL-ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece tapu iptal ve tescil isteğinin kabulüne, çekişmeli taşınmazlarda davalıların kayden malik olduğu dönemde ecrimisil istenemeyeceği gerekçesiyle isteğin reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil ile ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan ... ... Arar'ın maliki olduğu 1, 7, 60, 62, 75, 86 ve 163 parsel sayılı taşınmazları ölünceye kadar bakma akdi karşılığında davalılara temlik ettiğini, mirasbırakanın amacının kız çocuklarından mal kaçırmak olduğunu ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile tescile ve ecrimisile karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, temliklerin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu gerekçesiyle tapu iptal ve tescil isteğinin kabulüne, çekişmeli taşınmazlarda davalıların kayden malik olduğu dönemde ecrimisil istenemeyeceği gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu taşınmazların 12.04.2010 tarihinde mirasbırakan tarafından ölünceye kadar bakma akdi ile davalılara temlik edildiği, mirasçılardan ... Kısbet ve ... Sözkesen tarafından muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğinin 2010/830 Esas sayılı dava sonunda kabulüne karar verildiği, kararın Dairece 20.01.2014 tarihli 15523-614 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği, dolayısı ile sözü edilen davada muvazaanın varlığının saptandığı gözetilerek tapu iptal ve tescile karar verilmesi doğrudur.
Ancak, Bilindiği üzere ecrimisil kötüniyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nevi haksız işgal tazminatıdır. Muvazaalı işlemlerin tarafı olan kişilerin kötüniyetli olduğu açıktır.
Hal böyle olunca; belirlenecek ecrimisile de hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.
Davacıların temyiz itirazı değinilen yön itibariyle yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla