1. Hukuk Dairesi 2015/5709 E. , 2017/7494 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5709 E. , 2017/7494 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:45

1. Hukuk Dairesi 2015/5709 E. , 2017/7494 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakan babası .... ...'in kayden maliki olduğu çekişme konusu 4110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, davalıların mirasbırakanı olan kardeşi ... ... tarafından hile ile önce kayınpederi daha sonra kendi üzerine tescil ettirildiğini ileri sürerek tapu iptali ve tescil istemiş, ıslahla mirasbırakanlarından intikal eden taşınmazların taksimi için mirasçılarla aralarında anlaşma yaptıklarını, anlaşma gereğince dava konusu taşınmazdaki payının tamamını davalıların mirasbırakanı ...'ye bedelsiz devrettiğini, ...'nin ise anlaşmaya aykırı davrandığını ileri sürerek tapunun iptaline ve mirasçılar adına tesciline karar verilmesini istemiş, 24.10.2014 tarihli celsede ise yalnız kendi adına miras payı oranında tescilini talep etmiştir.
Davalı ..., davanın husumet yönünden reddini savunmuştur.
Diğer davalılar, iddianın doğru olmadığını belirtip davanın reddini savunmuşlardar.
Mahkemece, davalı ... davanın pasif husumet yokluğundan, diğer davalılar yönünden ise iddianın yazılı delille ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın esastan reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davalı ... vekili tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir. Somut olayda, davalı ... hakkında açılan dava husumetten reddedilmiş olmakla, ... madde 7 gözetilerek adı geçen davalı lehine ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, yazılı şekilde vekalet ücretinin hüküm altına alınması doğru değildir.
Davalı ...'nün temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan V.Cevapla