1. Hukuk Dairesi 2015/5695 E. , 2017/7142 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5695 E. , 2017/7142 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:46

1. Hukuk Dairesi 2015/5695 E. , 2017/7142 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ


Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı, çekişme konusu 624 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, davalılarıın da komşu 661 ve 660 parsel sayılı taşınmazların maliki olduklarını ve sınırlarını aşacak şekilde kullanımlarının olduğunu ileri sürerek, davalıların taşınmaza el atmalarının önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, taşınmazın sınırlarını haricen ölçtürdüklerini ve herhangi bir sınır ihlalinin olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalıların çekişme konusu taşınmazdan su borusu geçirdikleri ve el atma olgusunun sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacının 624 parselin, davalı ...’in 661 parselin, davalı ...’in de 660 parsel sayılı taşınmazların maliki oldukları, davalıların baba-oğul olduğu, dinlenen tanık beyanlarında davalıların önceden çekişme konusu taşınmazı kiraladıkları ve kendi taşınmazları ile birlikte kullandıkları, yapılan keşif sonucunda 661 parsel sayılı taşınmazın çekişme konusu taşınmaza 73.395 m² taşkın olduğu, 660 parsel sayılı taşınmazın taşkınlığının tespit edilemediği, ayrıca dava konusu taşınmazın da davalılara ait taşınmazlara taşkın olduğu saptandığından yazılı şekilde mahkemece davalı ... yönünden davanın kabulüne karar verilmiş olmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.
Davalı ...’in bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.
Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince;
Bilindiği gibi, mahkemelerce verilen kararların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/2. maddesinde belirtildiği üzere, her bir istek hakkında taraflara yüklenen borç ve tanınan hakları sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde göstermesi ve infaza imkan sağlayacak içerikte bulunması zorunludur.
Hal böyle olunca; davalı ...’in taşınmaza el attığı iddiasının ispatlanamamış olması gözetilerek anılan davalı hakkında davanın reddine karar verilmesi gerekirken olumlu ya da olumsuz karar verilmemiş olması doğru değildir.
Davalıların bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla