1. Hukuk Dairesi 2015/5440 E. , 2017/7112 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5440 E. , 2017/7112 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:51

1. Hukuk Dairesi 2015/5440 E. , 2017/7112 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında birleştirilerek görülen alacak, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleştirilen davada elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne, ecrimisil isteğinin reddine dair verilen karar asıl dava davacısı, birleştirilen dava davalısı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hâkimi ...’un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü. .

-KARAR-
Asıl dava harici satış bedelinin uyarlanarak tahsili ve bu harici satın almaya dayalı olarak davalı taşınmazına yapılan bir katın bedelinin tahsili isteklerine, birleştirilen dava ise çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, asıl davada davanın kısmen kabulü ile davacının arsa bedeli için ödediği 8.960,00 TL’nin dava tarihi olan 25.05.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, davacının dairenin enkaz bedeli isteminin reddine, birleştirilen davada el atmanın önlenmesi isteminin kabulü ile birleştirilen dava davalısının 3935 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki binanın 2. normal katına el atmasının önlenmesine taşınmazdan tahliyesine, ecrimisil isteminin reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 5 parsel sayılı taşınmazın arsa cinsi ile birleştirilen davanın davacısı ... adına kayıtlı olduğu, taşınmazın üzerinde bina bulunduğu,1989 yılında tarafların anlaşması üzerine davacı ... tarafından davalıya 10.000,00 TL ödendiği ve taşınmaz üzerindeki binanın üzerine davacı tarafından bir kat çıkıldığı anlaşılmaktadır.
Harici satışın geçersiz olduğu gözetilerek birleştirilen davada el atmanın önlenmesi istemi yönünden kabul kararı verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.Ancak, bilindiği ve TMK. 994. maddesinde düzenlendiği üzere iyi niyetli zilyet geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.
Somut olayda, harici satın alma nedeni ile asıl davanın davacısı ...’un iyi niyetli olduğu tartışmasızdır.Bu durumda ödediği 10.000,00 TL’nin güncellenmiş değeri yanında asıl davanın davacısı tarafından yapılan katın (arsa bedeli hariç) bilirkişice belirlenen bedeline de hükmedilmesi gerekirken bu isteğin reddedilmesi doğru olmadığı gibi davacı tarafından ödenen 10.000,00 TL tapu iptal tescil davasının kesinleştiği tarih itibariyle güncellendiğine göre, güncellenen bu bedele yine bu tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren hükmedilmesi de isabetsizdir.
Davacı, birleştirilen dava davalısının temyiz itirazları açıklanan nedenle yerindedir.Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla