3. Hukuk Dairesi 2017/12240 E. , 2017/17352 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/12240 E. , 2017/17352 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:18

3. Hukuk Dairesi 2017/12240 E. , 2017/17352 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, tüketicinin buzdolabında oluşan hasar bedeli olan 1.544.00.- TL nin ödenmesine ilişkin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir .
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir.
HMK 27 . maddesinde hukuki dinlenilme hakkı düzenlenmiştir .
Hukuki dinlenilme hakkı
(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.
(2) Bu hak;
a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,
b) Açıklama ve ispat hakkını,
c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini,
içerir.
HMK 126 . maddesinde cevap dilekçesinin verilmesi düzenlenmiştir .
Madde 126- (1) Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir.
(2) Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir.
(3) Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.
(4) Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir.
Somut olayda, davacı vekiline cevap dilekçesinin tebliğ edilmediği, bu durumun hukuki dinlenilme hakkına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 427/6. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla