3. Hukuk Dairesi 2017/7829 E. , 2017/17489 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7829 E. , 2017/17489 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:29

3. Hukuk Dairesi 2017/7829 E. , 2017/17489 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, kira alacağının tahsili için davalı hakkında takip başlatıldığını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacı ile kira bedeli karşılığında kiralanana doğalgaz döşetilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ev kirasına karşılık toplam 5.050 TL ödemeyi peşin olarak kredi kartı ile doğalgaz tesisatı yapan şirkete yaptığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, aylık kira bedelinin 650 TL olması ve doğalgaz tesisatının yapıldığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı, taşınmazda yapılan doğalgaz dönüşümünün toplam faturasının 5.750 TL olduğu, 4.550 TL kısmı yönünden uyuşmazlık bulunduğu, bu paranın davalı yerine dava dışı ... isimli kişinin kredi kartından çekilmek suretiyle ödemesinin yapıldığı, daha sonra davalı tarafından paranın dava dışı ...'e ödendiği, bu şekilde davacının icra kanalı ile davalıdan talep etmiş olduğu miktarın doğalgaz dönüşümü nedeniyle davacı lehine kazandırılmış olduğu gerekçesiyle davanın reddine, davacının icra takibinde kötü niyetli olduğu anlaşıldığından asıl alacağın %20'si oranında hesaplanan 910,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında 15/02/2014 başlangıç tarihli, yirmi ay süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kiracının yaptığı kiralanana yönelik değer arttırıcı masraf ve harcamaları kira bedelinden mahsup edebilmesi için konuya ilişkin sözleşmede ayrıca bir düzenleme bulunması gerekir. Kira sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmadığı gibi yapılacak masrafların kira bedeline mahsup edileceğine ilişkin taraflar arasında bir anlaşma bulunduğu kiracı tarafından yazılı deliller ile ispat edilememiştir. Bu durumda davalı ancak taşınmazı tahliye ettikten sonra kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masraf talebinde bulunabilir. Taşınmaz tahliye edilmiş ise faydalı ve zorunlu masraf alacağına ilişkin davalı tarafından açılmış bir karşı dava olmadığı gibi usulüne uygun olarak takas-mahsup iddiasında da bulunulmadığı gözetilerek davacının kira alacağı isteminin değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla