3. Hukuk Dairesi 2017/7774 E. , 2017/17974 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7774 E. , 2017/17974 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:30

3. Hukuk Dairesi 2017/7774 E. , 2017/17974 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; taraflar arasındaki 21/01/2015 düzenleme tarihli, 07/02/2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince; davacıya ait; ... Mah. ... Sok. No:5 ... adresindeki iş yerinde kiracı olan davalının, 05/02/2015 tarihli tahliye taahhütnamesi ile kiralananı 07/02/2016 tarihinde boşaltacağını taahhüt ettiği halde taahhüdünü yerine getirmediğini belirterek davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı; tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; taahhütnamenin önceden basılı (matbu) bir şekilde düzenlendiği de göz önüne alınarak, her ne kadar sözleşme düzenleme tarihinden sonraki bir tarihte (05/02/2015) imzalanmış ise de, sözleşme başlangıcı olan 07/02/2015 tarihinden önce olması da dikkate alınarak davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davaya dayanak yapılan ve noter huzurunda tanzim edilen 21.01.2015 tanzim ve 07.02.2015 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yine davaya dayanak yapılan 05.02.2015 tanzim tarihli adi nitelikli tahliye taahhütnamesi, noter onaylı kira sözleşmesinin tanzim tarihinden sonra düzenlenmiş olup taahhütname içeriğinde ‘kiracısı olduğum taşınmaz’ ibaresi bulunmaktadır. Davalı kiracı itirazında taahhütnamedeki imzasını inkar etmemiş, kira ilişkisine karşı çıkmamıştır. Bu durumda tahliye taahhüdün verildiği tarihten önce kira sözleşmesinin Noterde düzenlendiği taraflar arasında kira sözleşmesinin kurulduğu ancak kira süresinin başlangıcının ileri bir tarih olarak belirlendiği anlaşılmakta olup, taahhüdün düzenlendiği tarihte davalının iradesini sakatlayacak bir durum bulunmadığından, geçerli tahliye taahhüdüne dayanarak açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla