3. Hukuk Dairesi 2017/7745 E. , 2017/18020 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7745 E. , 2017/18020 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:30

3. Hukuk Dairesi 2017/7745 E. , 2017/18020 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı ile aralarında davalıya ait ... AVM'de bulunan bir kısım taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi düzenlendiğini,davaya konu taşınmazın yönetiminin de davalı şirket tarafından yürütüldüğünü, sözleşme kapsamında davalı şirketin, gerek AVM'nin yönetilmesi gerekse de AVM'de bulunan işyerlerinin cirolarını arttırmak amacıyla AVM'nin tanıtımını gerçekleştirmek üzere taraflarından ortak alan gideri adı altında paralar topladığını, davalı şirket tarafından bu paraların kullanım alanıyla orantılı toplandığı bildirilmesine rağmen AVM'de bulunan bazı işyerlerinden kullanım alanını küçük göstermek suretiyle gerekenden daha az para toplayarak ve AVM'nin tanıtımını gerektiği gibi yapmayarak diğer işyerlerinin zarara uğramasına sebebiyet verildiğini bu nedenle AVM de açılan birçok işyerinin kısa sürede kapandığını beyanla tüm bu hususlar nazara alınarak davalı tarafın kendisine yüklenen sorumluluklarında kusuru ve ifa eksikleri sonucu neden olduğu müspet zararlarının tespitini ve tazminini talep etmiştir.
Davalı ,davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacı tarafından davalı ile aralarındaki kira sözleşmesi nedeniyle tazminat talebi için dava açılmışsa da taraflar arasındaki ihtilafın kira sözleşmesinden değil T.B.K.’nun 502. maddesinde belirtilen vekalet sözleşmesinden kaynaklandığının bu nedenle görevli mahkemenin belirtilerek Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu belirterek mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin kurallardan olup, yargılamanın her aşamasında istek üzerine, ya da re'sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, uyuşmazlık,kiracı tarafından kiraya veren AVM yönetimine karşı açılan tazminat istemine ilişkin olup, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmakta ve dava konusu tazminat istemi kira sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin ifa edilmemesinden kaynaklanmaktadır.Dava, 24.09.2014 tarihinde 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece işin esasına girilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
2- Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla