3. Hukuk Dairesi 2017/7332 E. , 2017/17704 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7332 E. , 2017/17704 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:36

3. Hukuk Dairesi 2017/7332 E. , 2017/17704 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 350/2 maddesi uyarınca imar amacıyla esaslı bir şekilde onarım ve tadilat nedeni ile taraflar arasındaki kira sözleşmesinin feshi ve davalı kiracının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkeme tarafından, kısa kararda “Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına; Dava konusuz kalmasaydı süre yönünden reddi gerektiğinden ücreti vekalet ve masrafın davalı lehine hüküm altına alınmasına ” karar verilmiş, gerekçeli kararda ise “Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ;Davacı tarafından yapılan 103,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ; Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 21.070,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiş; hüküm davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında çelişki bulunmaktadır.
10.04.1992 gün ve 1991/7 Esas-1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca kısa karar ile gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni oluşturmaktadır.
Bu durumda mahkemece yapılacak iş önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydıyla yeni bir karar vermekten ibarettir.
2- Bozma nedenine göre, diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla