3. Hukuk Dairesi 2017/7236 E. , 2017/17904 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7236 E. , 2017/17904 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:36

3. Hukuk Dairesi 2017/7236 E. , 2017/17904 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi ve alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, Davalının dava konusu taşınmazı 01/01/2015 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile yufkacılık işi yapmak için kiraladığını, aslında 10 yıldan beri taşınmazda kiracı olduğunu ve sözleşmenin her yıl yıllık olarak yenilendiğini, sözleşmede yıllık kira bedelinin 7.000 TL olduğu ve yıl sonunda peşin olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalının ... 2.Noterliğinin 15/06/2015 tarih ve 3857 Yevmiye sayılı “yazılı tahliye taahhütnamesi” ile 01/01/2016 tarihinde taşınmazı tahliye edeceğini taahhüt ettiği halde yıl sonunda taşınmazı tahliye etmediği gibi 2015 yılı sonunda ödemesi gereken 7.000 TL kira bedelini de ödemediğini belirterek taraflar arasındaki akdin feshine, davalının kiralanandan tahliyesine 7.000 TL kira bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne taşınmazın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Mahkemece oluşturulan kısa kararda davanın kabulüne, taşınmazın tahliyesine, 7.000 TL kira alacağının dava tarihi olan 07/01/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği halde ,gerekçeli kararda sadece kiralananın tahliyesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda kısa karar ile gerekçeli karar çelişkili bulunmaktadır.
HMK.nun 298/2. maddesi ve 10.4.1992 gün, 1991/7-1992/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni oluşturur. Bu durumda mahkemece yapılacak iş önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydı ile yeni bir karar vermekten ibarettir.
2- Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ; Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle hükmün HUMK nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla